Ponad 23 mln zł pożyczki udzielił Narodowy Fundusz na realizację „Regionalnego systemu gospodarki odpadami Tczew” – projektu, który z Funduszu Spójności Unii Europejskiej uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 93,5 mln zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 146,5 mln zł. Celem projektu, realizowanego w ramach II priorytetu PO IiŚ jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 24 gmin położonych w centralnej części województwa pomorskiego.

Projekt przewiduje, że w samym Tczewie powstanie Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, a w pobliskich miejscowościach: stacja przeładunkowa w Stegnie oraz m.in. stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych i balastowych w Pelplinie. Po zakończeniu projektu w 2015 r. prawie 100 tys. ton odpadów rocznie zostanie poddanych unieszkodliwianiu. Jedenaście lokalnych składowisk (m.in. w Tczewie i Malborku) zostanie zrekultywowanych.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj