Trwa realizacja projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie”. Dostawcą technologii sortowania i biologicznej stabilizacji odpadów (MBP) jest Sutco – Polska Sp. z o.o.

Roczna wydajność całego zakładu będzie wynosić 110 000 Mg odpadów rocznie, w tym przepustowość  instalacji do segregacji odpadów komunalnych dostarczanych z różnych systemów zbiórki – 75 000 Mg/rok, a instalacji do biologicznej stabilizacji – 37 000 Mg/rok.

Projekt ma być wykonany z końcem 2013 r., a jego wartość wynosi 92 669 430 zł. Projekt w 77% jest finansowany z Unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko”.

Wysoki poziom zautomatyzowania instalacji do segregacji odpadów umożliwi maksymalizację odzysku frakcji surowcowych oraz wydzielenia frakcji wysokokalorycznej jako komponentu do produkcji RDF. Z kolei zautomatyzowana instalacja do biologicznej stabilizacji odpadów w systemie BIOFIX zapewni osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji składowania odpadów biodegradowalnych.

Więcej informacji o realizacjach Sutco – Polska sp. z o.o. można znaleźć tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj