Jutro w warszawskim Centrum Handlowym Złote Tarasy odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Technologie dla klimatu”. Wystawa poświęcona rozwojowi i wdrażaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii potrwa dwa tygodnie.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest również konferencja oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz konkurs dla uczniów warszawskich szkół podstawowych.

Celem projektu „Technologie dla klimatu” jest podkreślenie roli edukacji technologicznej młodzieży – inwestowanie w świadomość i kompetencje młodego pokolenia związane z rozwojem technologicznym opartym na zasadach zrównoważonego rozwoju. Pragniemy zwrócić uwagę na działania ograniczające lub przeciwdziałające zmianom klimatu wywołanym działalnością człowieka, prowadzone przez wiodące firmy w Polsce i na świecie, jak również na działalność badawczo-rozwojową biznesu ukierunkowaną na rozwój i wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku (w tym przede wszystkim klimatowi) technologii.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa przy współpracy z bratnimi Agendami ONZ: Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP) oraz Polskim Komitetem Narodowym UNICEF (Polish National Committee for UNICEF).

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj