Konferencja pt. „Technologie Termiczne dla Zagospodarowania Odpadów” to wydarzenie towarzyszące Targom Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste, które odbędą się w Expo Silesia.

Od 13 do 14 października w Sosnowcu spotkają się specjaliści z branży gospodarki odpadami oraz kadra naukowo-badawcza.

Konieczność ograniczenia produkcji toksycznych odpadów w naszym regionie uzasadnia duże zainteresowanie tematyką ochrony środowiska. Jak wynika z najnowszych raportów, na Górnym Śląsku powstaje rocznie aż 50 mln ton odpadów, co stanowi 40% całej krajowej produkcji.  Organizacja konferencji i imprezy targowej w Sosnowcu poruszających te ważkie zagadnienia nie jest więc przypadkowa. Na konferencji poruszone zostaną tematy związane z nowymi technologiami utylizacji odpadów, ale także aspekty prawne i techniczne inwestycji prowadzonych zgodnie z normami ochrony środowiska. Prelekcje wzbogacą prezentacje rozwiązań proekologicznych liderów branży.
Osoby zainteresowane na targach znajdą informacje i oferty wystawców dotyczące gospodarki odpadami, recyklingu, odnawialnych źródeł energii i techniki komunalnej.

Patronat honorowy nad targami EkoWaste objęło Ministerstwo Środowiska. Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych otrzymały również wsparcie Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Polskiej Izby Ekologii, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

Konferencja „Technologie Termiczne dla Zagospodarowania Odpadów" oraz targi EkoWaste będą okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat korzyści odpowiedniego gospodarowania odpadami. Szczegóły dotyczące tych wydarzeń można znaleźć na stronie: www.ekowaste.pl.

Kontakt:

Marta Boroń
tel. kom. 515 220 046
tel. 32 78 87 575
fax 32 78 87 503
e-mail: marta.boron@exposilesia.pl

Anna Gałęziowska
tel. kom. 510 030 483
tel. 32 78 87 540    
fax 32 78 87 503
e-mail: ekowaste@exposilesia.pl

www.ekowaste.pl
www.exposilesia.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj