Gmina Staszów otrzymała ponad 2,5 mln zł dofinansowania na projekt rewitalizacji terenów rekreacyjnych w Golejowie. W planach jest m.in. oczyszczenie jeziorek, wymiana pomostów i powiększenie plaży.

Gmina Staszów po licznych negocjacjach rozszerzyła pierwotny projekt kompleksowego zagospodarowania terenów zieleni i pozyskała na jego realizację dodatkowe 2,5 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu za blisko 3 mln zł odnowiony zostanie leśny kompleks jezior w Golejowie. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na jesień br. Cały projekt zakończyć ma się jesienią 2019 r.

Inwestycja w Golejowie będzie pierwszym etapem rewitalizacji, a główny nacisk położony zostanie na poprawę stanu jezior. Zostaną one poddane odmulaniu za pomocą tzw. refulacji, co radykalnie poprawi czystość wody. Procesowi temu poddane będą również kanały łączące poszczególne jeziorka. W ramach projektu wymienione zostaną pomosty, a plaża będzie oczyszczona i powiększona.

– To dla nas bardzo dobra wiadomość i cieszymy się, że udało nam się poszerzyć projekt i pozyskać dodatkowe środki finansowe. Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć pierwszy, bardzo ważny dla fauny i flory Golejowa etap rewitalizacji –  powiedział burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Na podstawowy projekt władze gminy pozyskały 6 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na terenach osiedla Wschód, które dziś są zagrożone degradacją, powstanie kompleks zieleni, którego głównym elementem będzie Park Górników Siarkowych o powierzchni ponad 12 ha. W projekcie przewidziano stworzenie ścieżki edukacyjnej, budowę domków dla jeży, budek lęgowych dla ptaków, alejek, chodników, ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Nowością będzie stworzenie ogrodu sensorycznego. Wszystko otoczone będzie nowymi drzewami, krzewami i żywopłotami.

Czytaj więcej

Skomentuj