1 / 19

Krajowi i zagraniczni wystawcy związani z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami spotkali się w Kielcach na XX Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. W halach targowych stanęły dziesiątki maszyn i urządzeń prezentowanych przez najważniejszych producentów działających w eko-biznesie.

Jednocześnie na terenach Targów Kielce odbywały się dwie inne imprezy wystawiennicze związane z ochroną środowiska: XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki i XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii.

Targi EKOTECH to jedno z najważniejszych wydarzeń branży komunalnej w Polsce. Zainteresowani przyjeżdżają do Kielc, bo wiedzą, że można tu zobaczyć najnowocześniejsze kosze na śmieci, maszyny do ich opróżniania, urządzenia sprzątające ulice i chodniki, separatory i rozdrabniacze odpadów, biodegradowalne worki na śmieci, a także maszyny, elektronikę i systemy sterowania ułatwiające gospodarkę odpadami.

Wartością dodaną imprezy są konferencje branżowe odbywające się podczas targów. W tym roku było ich kilkanaście. Po raz siódmy odbyło się Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Klaster Gospodarki Odpadami zaprosił na Konferencję „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – Rozwiązania dla Gmin w Perspektywie 2025 r.”, Urząd Miasta Kielce zorganizował Konferencję “Zieleń potrzebna od zaraz”.

W Kielcach odbył się także I Kongres Ekologii Powietrza z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz Jadwigi Emilewicz, ministra przedsiębiorczości i technologii. Przedstawiciele rządu omówili działania państwa w walce o czyste powietrze m.in. programy “Czyste Powietrze” i “Energia Plus” oraz “Bloki 200+”. Program Bloki 200+, koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakłada powstawanie fotowoltaicznych bloków energetycznych na dachach budynków samorządowych lub budynkach małych i średnich firm. Panele mają montować szpitale, szkoły, ośrodki pomocy społecznej i inne. Minister Emilewicz poinformowała, że rząd przygotowuje pakiet regulacji prawnych umożliwiających jednostkom samorządu czy małym i średnim firmom uzyskiwanie statusu prosumenta. To pozwoli im na produkowanie i sprzedawanie nadmiaru energii do sieci.

Podczas Kongresu Ekologii Powietrza rozstrzygnięto m.in. konkurs dla szkół “Zaloguj czyste powietrze”. I miejsce zajął film klasy 5B z Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach, II miejsce przypadło klasie 2 z SP w Niestachowie, III miejsce zajął film klasy 8B z SP 27 w Kielcach.

Medale Targów Kielce na targach EKOTECH otrzymały firmy: Protechnika sp. z o.o. sp.K., Łuków za mobilną rozrywarkę worków i Eneris Surowce S.A., Kielce za Koalicję 5 frakcji. Wyróżnienia otrzymały firmy Coinvest sp. z o.o., Kraków za kontener do zbiórki tekstyliów: CLASSIC 2 GS oraz Nestro PPHU sp.zo.o., Stare Olesno za ekoinnowacyjne filtry odpylające “JET” z systemem gaszenia iskier. Medal Targów Kielce za oryginalną, nowoczesną i kompleksową prezentację firmy otrzymała firma VIVE TEXTILE RECYCLING SP. Z O.O. z Kielc.

Uczestnicy Targów wysłuchali dziesiątków wykładów i prezentacji m.in. “Neutralizacja odorów i substancji toksycznych w zakładach utylizacji odpadów”, “Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko” czy “Nowelizacja ustawy o odpadach – omówienie najważniejszych zmian”.

Targom EKOTECH od kilku lat towarzyszą także targi ENEX/ ENEX Nowa Energia, które poświęcone są energii i nowym źródłom jej pozyskiwania. Tę imprezę jako “obowiązkową” traktują zakłady energetyczne, producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy z uczelni technicznych zajmujący się energią. W tym roku dużą część ekspozycji zajmowały urządzenia służące do magazynowania energii oraz jej dystrybucji, m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych. Dużo uwagi poświecono fotowoltaice i pompom ciepła, a pośrodku hali wystawowej wyznaczono “Aleję Kotłów”, gdzie swoje produkty prezentowali producenci kotłów CO z najwyższymi standardami emisyjnymi.

Medale Targów ENEX 2019 trafiły do firm: GALMET Sp. z o.o. Sp.K. – GŁUBCZYCE za pompę ciepła Spectra Smart – z podgrzewaczem do c.w.u., NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. – Białystok za inteligentny i wielozadaniowy system grzewczy NIBE oraz DEFRO Sp. z o.o. – WARSZAWA, za BIO SLIM PLUS – ekologiczny kocioł na biomasę Klasy 5 oraz ECODESIGN. Wyróżnienia Targów ENEX 2019 otrzymały firmy: EDWARD BIEL PRODUCENT ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH – Liszki za stację ładowania pojazdów elektrycznych – EVB, Politechnika Świętokrzyska – Kielce za silniki do pracy w warunkach niebezpiecznych, Solar PV Krzysztof Dorynek – Starogard Gdański za panele fotowoltaiczne ZNShine GIZera Graphene.

“Portal Komunalny.pl” oraz miesięczniki “Przegląd Komunalny” oraz “Energia i Recykling” były patronami medialnymi Targów.

Czytaj więcej

Skomentuj