PSE S.A. – gospodarz polskiego systemu przesyłowego zmienia prezesa. Stanowisko to objął dotychczasowy wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Tomasz Sikorski.

– W porozumieniu z Ministrem Mateuszem Bergerem, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Eryk Kłossowski zakończy z dniem 12.01.2023 r. misję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Na stanowisko prezesa zarządu PSE S.A. został powołany dotychczasowy wiceprezes Tomasz Sikorski – czytamy w komunikacie PSE.

Kim jest nowy prezes

Tomasz Sikorski był wiceprezesem Zarządu PSE S.A. od 31 grudnia 2015 roku. Jak opisuje PAP karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku na Politechnice Warszawskiej. W ramach działalności naukowo-badawczej zajmował się problematyką rynków energii elektrycznej oraz komputerowymi systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach konkurencji. W PSE S.A., gdzie odpowiadał za administrowanie mechanizmem bilansowania polskiego systemu elektroenergetycznego.

– Moim priorytetem jest poprawa skuteczności mechanizmów rynku energii elektrycznej i dążenie do tego, aby z jednej strony maksymalizowały one korzyści ekonomiczne z wykorzystywania przepustowości sieci elektroenergetycznych do realizacji dostaw energii do odbiorców, a z drugiej strony wspierały spełnianie kryteriów bezpieczeństwa realizacji tych dostaw – mówił w jednym wywiadów udzielonych portalowi cire.pl .

O PSE

PSE S.A. jest operatorem systemu przesyłowego (OSP) – zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne – jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej. PSE odpowieda za:

  • ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym;
  • bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu;
  • eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Do obowiązków OSP należy również bilansowanie systemu polegające na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami energii oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów zarządzanie ograniczeniami systemowymi odbywa się w zakresie wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej.

 

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj