26 stycznia podpisano w pomorskim Urzędzie Marszałkowskim umowę w sprawie współfinansowania projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” ze środków RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Tym samym rozpoczęła się realizacja drugiego w historii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej projektu współfinansowanego ze środków europejskich. W obecnym projekcie, którego całkowity koszt realizacji wynosi 98 647 644 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne 78 464 576 zł, poziom współfinansowania ze środków EFRR wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tj. 54 925 203 zł. Wkład własny Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej opiewa na kwotę 23 539 373 zł. Przewiduje się, że zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi do 31 października 2011 r., a zakończenie finansowe do 30 grudnia 2011 r.

W wyniku realizacji projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” ulegnie znaczącej poprawie układ zasilania trakcji trolejbusowej na obszarze Gdyni i Sopotu, trakcja trolejbusowa na głównym ciągu ulicznym Gdyni i Sopotu oraz wzrośnie liczba nowoczesnych, energooszczędnych trolejbusów niskopodłogowych.

Przedmiotem projektu jest:

1. Kompleksowa przebudowa trakcji w obu kierunkach jazdy w ciągu al. Zwycięstwa w Gdyni i al. Niepodległości w Sopocie od Urzędu Miasta Gdyni do pętli przy ul. Reja w Sopocie na odcinku 11,5 km wraz z przebudową obecnej pętli trolejbusowej przy ul. Reja. Wymienione zostaną wszystkie słupy trakcyjne, wysięgniki sieciowe, przewód jezdny oraz elementy osprzętu sieciowego. Nowe słupy trakcyjne staną się słupami trakcyjno-oświetleniowymi, część obecnych słupów oświetleniowych zostanie zlikwidowana.

2. Budowa czterech podstacji zasilających sieć trakcyjną. Dwie podstacje "Plac Konstytucji" i "Tadeusza Wendy" na zastąpienie obecnej podstacji "Dworzec", oraz dwie nowe podstacje celem wzmocnienia układu zasilania – "Wielkopolska" i "Sopot 2".

3. Przebudowa pięciu istniejących podstacji trakcyjnych: "Północna", "„Grabówek", "Redłowo", "Chwaszczyńska", "Sopot 1".

4. Budowa całodobowego Centrum Dyspozycji Mocy, czyli miejsca skąd będą sterowane wszystkie podstacje. Umieszczone w dodatkowym budynku zlokalizowanym na terenie podstacji „Redłowo”.

5. Zakup 25 nowych trolejbusów niskopodłogowych, wyposażonych w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, automatyczne pantografy, napęd asynchroniczny wraz z układem rekuperacji – zwrotu energii podczas hamowania do sieci trakcyjnej, oraz dodatkowy napęd zwany dojazdowym. Zastosowanie dodatkowego, akumulatorowego zasobnika energii w pojazdach umożliwi przejazd (ok. 4km) bez zasilania sieciowego, np. w sytuacjach awaryjnych. Pod koniec 2010 r. zostanie wprowadzonych do eksploatacji 15 trolejbusów, a w 2011 r. kolejnych 10.

źródło: www.pktgdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj