Akcelerator Zielonych Technologii to projekt przygotowany przez Ministerstwo Środowiska na rzecz promocji polskich technologii środowiskowych i wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

Realizując projekt AZT Ministerstwo Środowiska chce dać impuls dla szybszego rozwoju pro-środowiskowych technologii w Polsce.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dodatkowo otrzymać w ramach programu AZT wsparcie doradcze w zakresie marketingu, zarządzania technologiami oraz ścieżek finansowania. Partnerami merytorycznymi programu są m. in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Nabór do pierwszej edycji konkursu Akceleratora Zielonych Technologii rozpoczął się 24 listopada 2009 r. i trwać będzie do 8 lutego  2010 r. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw wytwarzających technologie środowiskowe, których wdrożenie przyczyniać się może do przeciwdziałania zmianom klimatu lub adaptacji do tych zmian.

Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych uczestników Akceleratora Zielonych Technologii odbędzie się 22 lutego 2010 r. na stronie www.greenevo.gov.pl i www.mos.gov.pl

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do pierwszej edycji konkursu, mogą aplikować ponownie w kolejnej turze.

Wszelkie szczegóły dotyczące udziału w konkurskie mozna znaleźć na stronie www.greenevo.gov.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj