(23.08.2007) Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Znowelizowana ustawa wprowadza ulgę podatkową dla producentów biokomponentów.

Producenci będą mogli odliczyć 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia komponentów nad kosztami wytworzenia paliw tradycyjnych. Według przedstawionych w projekcie szacunków, w 2007 r. wpływy budżetowe z tego tytułu zmniejszą się łącznie o 120 mln zł.

Ulga ma odnosić się do dochodów osiągniętych od początku 2007 r. i obowiązywać do 2014 r. Ulga stanowi pomoc publiczną i dlatego do jej wprowadzenia potrzebna jest zgoda KE.

W reakcji na dzisiejszą decyzję Sejmu wzrosły kursy akcji firm, które sygnalizowały zainteresowanie rynkiem biopaliw.źródło: PAP / pb.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj