12 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu podpisano umowę na Budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.

Parafowali ją przedstawiciele Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów i wykonawcy, którym jest konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Acciona Infraestructuras S.A. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Madrycie.

Utworzonej przez Gminę Sosnowiec w roku 2009 Spółce – Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu zostały powierzone zadania związane z zagospodarowaniem odpadów na obszarze miasta Sosnowca. Spółka wykonuje te zadania m. in. poprzez realizację Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, który staraniem Gminy Sosnowiec w lutym 2010 r. otrzymał dofinansowanie w wysokości 44,1 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres podpisanego kontraktu obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlano-montażowych, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego. W zakres czynności wykonawcy wchodzi również przeszkolenie załogi, opracowanie instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego.

W ramach kontraktu zostanie zrealizowana instalacja sortowania odpadów (przepustowość 70 000 ton rocznie), instalacja kompostowania odpadów zielonych (przepustowość 3 000 ton rocznie), instalacja kompostowania intensywnego odpadów ulegających biodegradacji (przepustowość 13 000 ton rocznie), stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o zdolności przerobowej 3 900 ton rocznie, magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn materiałów budowlanych, oraz komory do składowania odpadów zawierających azbest.

Okres realizacji umowy wynosi 48 miesięcy, okres ten obejmuje 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej, 24 miesiące na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz 12 miesięcy na zgłaszanie wad. Wartość kontraktu wynosi 58 233 120 zł (kwota brutto).

źródło: sosnowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj