Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka podpisał z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK Kobierniki” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

Całkowita wartość projektu to 7 840 455,48 zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 5 458 363,20 zł. Projekt obejmuje realizację trzech zadań. 

Zadanie pierwsze polega na rekultywacji kwater składowisk odpadów o powierzchni 3,03 ha i pojemności 270 000 m3 na terenie Zakładu w Kobiernikach. Zadanie drugie to budowa instalacji odgazowania i kontenerowej siłowni biogazu wraz z zespołem prądotwórczym i odzyskaniem ciepła. Zadanie trzecie obejmuje zakup kompaktora do zagęszczania odpadów balastowych na składowisku. 

źródło: plock.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj