Europosłowie opowiedzieli się za ponownym wykorzystaniem oczyszczonych ścieków w rolnictwie.

Niedobór wody stanowi coraz większy problem w Europie i oddziałuje już na co najmniej 11 proc. ludności europejskiej i 17 proc. terytorium UE. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu zmian klimatycznych. Według szacunków do 2030 r. aż połowa europejskich dorzeczy może zostać dotknięta niedoborem wody.

Komisja Europejska zachęca do wykorzystania recyklingowanej wody w rolnictwie

Aby zabezpieczyć europejskie zasoby słodkiej wody na nadchodzące lata, posłowie do PE zagłosowali za przyjęciem wniosku dotyczącego ponownego wykorzystania ścieków.

Nowe zasady mają na celu promowanie stosowania oczyszczonych ścieków do nawadniania w rolnictwie, co stanowi około połowy wody zużywanej w UE każdego roku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa upraw, nowe zasady wprowadzają wymagania dotyczące jakości wody, częstego monitorowania i zobowiązują oczyszczalnie ścieków do sporządzania planów zarządzania ryzykiem.

Źródło: Kurier PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj