Komisja zaproponowała przepisy, które mają stymulować i ułatwiać ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie. Mają też przyczynić się do zapobiegania niedoborom wody, lepszej ochrony środowiska i konsumentów. Rolnicy otrzymają alternatywę nawadniania swoich upraw, konsumenci natomiast muszą być przekonani o bezpieczeństwie wody z recyklingu.

Dziś rocznie wykorzystuje się w Europie na potrzeby rolnictwa 1,1 mld m3 wody “z odzysku”, co stanowi ok. 2,4 proc. oczyszczonych ścieków miejskich. Najwięcej w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Powszechnie nawadnia się  w ten sposób uprawy w Izraelu, Kalifornii, Australii i Singapurze.

Według szacunków Komisji Europejskiej użycie wody z ponownego obiegu może wzrosnąć 6-krotnie. Do 2025 r. ilość wykorzystywanych w rolnictwie oczyszczonych ścieków ma sięgnąć 6,6 mld m3.

Cabernet Savignon na wodzie z… oczyszczalni

Komisarz Karmenu Vella, odpowiedzialny za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo, powiedział: Dzisiejszy wniosek przynosi korzyści wszystkim – nasi rolnicy będą mieli dostęp do zrównoważonej podaży wody do nawadniania upraw, konsumenci będą pewni, że produkty, które jedzą, są bezpieczne, a przedsiębiorstwa będą mieć większe możliwości rozwoju. Największym wygranym będzie środowisko, gdyż nasz wniosek przyczynia się do lepszego zarządzania najcenniejszym zasobem – wodą.

Co proponuje Komisja?

Komisja Europejska proponuje wprowadzić:

  • minimalne wymagania dotyczące ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych; wymagania te obejmują aspekty mikrobiologiczne (np. zawartość bakterii E. coli) oraz kwestie związane z monitorowaniem. Dzięki określonym normom wodę odzyskiwaną będzie można bezpiecznie wykorzystywać do nawadniania;
  • zarządzanie ryzykiem, które zagwarantuje, że wszelkie dodatkowe zagrożenia zostaną wyeliminowane i odzyskiwana woda będzie bezpieczna;
  • większą przejrzystość, czyli szeroki dostęp do informacji w internecie na temat praktyk ponownego wykorzystywania wody w krajach członkowskich.

Dla gospodarki obiegu zamkniętego

Ponowne wykorzystanie wody w UE jest o wiele mniejsze niż pozwalałby na to potencjał, mimo że do pozyskiwania i transportu wody słodkiej potrzeba więcej energii i rozwiązanie takie ma poważniejsze skutki dla środowiska. Całoroczny niedobór wody dotyka jedną trzecią terenów w Unii, a brak wody w dalszym ciągu stanowi poważny problem dla wielu państw członkowskich UE.

Coraz bardziej nieprzewidywalne okoliczności pogodowe, w tym poważne susze, mogą również odbić się na ilości i jakości zasobów wody słodkiej. Nowe przepisy mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie oczyszczonej wody pochodzącej z oczyszczalni ścieków komunalnych i zagwarantować alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę. Nowe źródło dostaw wody doprowadzi również do oszczędności dla gospodarki i środowiska.

Prace nad projektem to element planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Uzupełnia on istniejące unijne przepisy dotyczące wody i środków spożywczych.

Wniosek uzupełnia również trwającą modernizację gospodarki europejskiej, wspólną politykę rolną i działania dotyczące zmiany klimatu. Ponadto przyczynia się do osiągnięcia przez UE celów zrównoważonego rozwoju ONZ (w szczególności celu 6 dotyczącego zasobów wodnych i infrastruktury sanitarnej).

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj