Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie dla powstania PSZOK-ów. Do dyspozycji jest ponad 21 mln zł.

Pieniądze można pozyskać m.in. na infrastrukturę zapewniającą kompleksową gospodarkę odpadami danego regionu; w dużej mierze na budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażenie i doposażenie.

O środki mogą się starać samorządy i podmioty z nimi współpracujące, które posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w ochronie środowiska. Środki można będzie przekazać również na działania edukacyjne i informacyjne skierowane do mieszkańców gmin – grantobiorców.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może stanowić 85 proc. wydatków kwalifikowanych. W sumie w tym konkursie do rozdysponowania będzie ponad 21,2 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w grudniu. Jego regulamin dostępny jest tutaj.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj