Szczecin rozpoczął współprace z instytucjami europejskim w sprawie projektu powstania Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie organizacyjne reprezentantów inicjatywy JASPERS, z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych. Inicjatywa JASPERS to wspólne działanie Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Fundusz inicjatywy JASPERS przewiduje wykorzystanie specjalistycznej wiedzy technicznej i finansowej w celu opracowywania wysokiej jakości projektów, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne wykorzystanie środków UE i zmobilizowanie dodatkowych źródeł finansowania przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Szczecin jest jednym z nielicznych polskich samorządów, z którym współpracuje JASPERS. Z jego doświadczenia  korzystają jeszcze tylko Warszawa, Łódź i Kraków.

Szczecin uzyskał także wsparcie w przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat ZTUOK. Posługiwać się w niej będzie m.in. ulotką "Gospodarka odpadami w aglomeracji szczecińskiej", która została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj