Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o odpadach. Nowe zapisy mają pozwolić przede wszystkim na lepszą walkę z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.

Posłowie głosowali w piątek nad przyjęciem nowelizacji ustawy o odpadach z poprawkami Senatu. Sejm odrzucił jednak te zmiany bezwzględną większością głosów. Oznacza to, że ustawa została uchwalona w pierwotnym kształcie (bez poprawek zgłoszonych przez komisje senackie).

Za odrzuceniem poprawek było 231 posłów, przeciw – 187. Większość bezwzględna wymagała 210 głosów na “tak”.

Na początku miesiąca nad ustawą pracowały połączone komisje senackie. Poprawki zgłoszone przez senatorów dotyczyły przede wszystkim uznawania produktu za tzw. produkt uboczny. Sejm podczas piątkowego głosowania odrzucił te zmiany.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw odpadowych, zmieniając m.in definicję odpadów niebezpiecznych. Poza tym zmiany mają przyczynić się do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w gospodarce odpadami oraz wspomagać walkę z szarą strefą.

– W pracach rządu taki projekt zgłosiliśmy tak, aby z jednej strony wspomóc samorządy w realizacji tych celów, z drugiej strony też, żeby walczyć z szeregiem patologii, które w tym obszarze są – mówił w listopadzie o projekcie wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Ważnym elementem nowelizacji są ustalenia co do funkcjonowania internetowej bazy danych o odpadach (BDO). Będzie ona zawierać nie tylko dane o odpadach oraz posiadających je firmach, ale także moduł ewidencji. Na dodatek każdy kierowca przewożący odpady będzie musiał mieć potwierdzenie utworzenia karty przekazania odpadów, generowanej właśnie z BDO.

Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu prezydenta.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj