Senatorowie wypracowali poprawki do nowelizacji ustawy o odpadach. Połączone senackie komisje środowiska i samorządu zgłosiły dwie zmiany.

Pod koniec listopada posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o odpadach. Przyjęto ją niemal jednogłośnie – za było 422 posłów, pięciu wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw.

Teraz ustawa trafiła do Senatu, gdzie była rozpatrywana przez połączone komisje Środowiska i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Dwie poprawki zgłoszone przez senatorów dotyczą decyzji o uznaniu produktu za tzw. produkt uboczny. Podejmuje je marszałek województwa po uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska. Ewentualne odwołania od tych decyzji będą kierowane do rozpatrzenia przez ministra środowiska.

CZYTAJ TAKŻE: Mazurek: ustawa o odpadach pozwoli walczyć z patologiami

– Dzisiaj mamy takie sytuacje, w których można odpad niebezpieczny uznać bez żadnych badań jako produkt uboczny – wyjaśniał podczas posiedzenia komisji Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Senackie poprawki mają wykluczyć tego typu działania i uszczelnić system.

Teraz nowelizacja ustawy o odpadach ponownie trafi do Sejmu. Głosowanie posłów odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w grudniu podczas posiedzenia, które rozpocznie się 12 grudnia.

CZYTAJ TAKŻE: Projekt nowelizacji ustawy o odpadach przyjęty. Przyczyni się do walki z szarą strefą

Czytaj więcej

Skomentuj