1 / 2

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, której celem jest ustabilizowanie cen energii elektrycznej w Polsce. Premier zwrócił się do Marszałka Sejmu o zwołanie posiedzenia Izby, tak by przyjąć odpowiednie uregulowania ustawowe jeszcze w tym roku.

Wiadomo, że nie będzie od 1 stycznia podwyżek cen dla odbiorców indywidualnych. Główne spółki energetyczne złożyły wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki zakładające wzrost cen w przyszłym roku o nawet 30 proc. URE odrzucił jednak te wnioski i zwrócił się do spółek o wyjaśnienia. (pisaliśmy o tym tutaj).  Zatwierdzenia taryf nie będzie przynajmniej do połowy stycznia, a może nawet do końca lutego.

Premier i minister energii zapowiadają, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen energii. Potwierdzili to na konferencji prasowej zwołanej przed Świętami, gdzie zaprezentowali mechanizm obrony przed podwyżkami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zakłada obniżkę podatku akcyzowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w kraju. Ponadto przygotowana regulacja zakłada obniżenie stawek opłaty przejściowej o ok. 95%.

Zaproponowane zmiany pozwolą na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców w Polsce o ok. 3,5 mld zł. Na tę kwotę składa się obniżenie podatku akcyzowego w sumie ok. 1,8 mld zł oraz obniżenie opłaty przejściowej o ok. 1,7 mld zł.

Działaniem uzupełniającym do przygotowanej regulacji będzie wykorzystanie na ten cel środków pochodzących ze sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Komisja Europejska 5 grudnia br. wyraziła zgodę na sprzedaż 55,8 mln ton uprawnień do emisji CO2, a planowane przychody z tej sprzedaży to 4,5 mld zł. Dzięki temu, jak zapowiada Ministerstwo Energii, krajowi odbiorcy w przyszłym roku nie zapłacą za energię elektryczną więcej, niż w roku 2018.

– Wypracowane przez nas rozwiązania oraz zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla pomogą utrzymać poziom cen energii elektrycznej z 2018 r. również w nadchodzącym 2019 roku – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Dodatkowymi mechanizmami mają być działania w spółkach energetycznych, które mają ograniczyć swoje koszty.

W opinii szefa rządu, ceny energii elektrycznej w naszym kraju muszą być na odpowiednim poziomie. Pozwoli to między innymi na kształtowanie kosztów produkcji polskich przedsiębiorstw na poziomie konkurencyjnym w stosunku do firm europejskich czy światowych.

Proponowane zmiany mają dotyczyć nie tylko odbiorców indywidualnych. Premier zapowiedział, że ceny energii nie wzrosną także dla samorządów oraz przedsiębiorstw. Szef rządu zapowiedział, że ograniczenie obciążeń na energię elektryczną da jej odbiorcom oszczędności na poziomie 4 mld zł.

Źródło: KPRM, Ministerstwo Energii

Czytaj więcej

Skomentuj