W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg).

Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) został zaktualizowany o przepisy z następujących aktów prawnych:

  • ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.,
  • nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150),
  • nowelizacja ustawy z 23 stycznia 2020 r. o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw,
  • nowelizacja z 14 maja 2020 r. niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Poniżej można znaleźć pełny tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) 2020:

Ministerstwo Klimatu zapowiedziało już kolejne zmiany w systemie gospodarki odpadami, które prawdopodobnie zaowocują kolejnymi nowelizacjami ustawy o ucpg. Chodzi o zaprezentowany niedawno przez wiceministra Jacka Ozdobę program “Czystość Plus”.

Gospodarka odpadami. Jacek Ozdoba o pakiecie Czystość Plus

Czytaj więcej

Skomentuj