NFOŚiGW planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br. Budżet programu to 25 mln zł.

Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in. te z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

Datacja może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za tonę usuwanych odpadów. Umowy będą podpisywane do końca marca 2022 r., a pieniądze będzie można wydać do listopada 2022 r.

Wsparcie z programu kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Największym problemem stosowania tworzyw sztucznych w produkcji rolniczej jest krótki okres przydatności w procesie produkcji oraz brak możliwości ich wtórnego wykorzystania – ponieważ folie w praktyce uznawane są za materiały jednorazowego użytku.

W 2019 r. NFOŚiGW rozpoczął program pilotażem, który objął siedem gmin, a następnie w ramach pierwszego naboru rozszerzył zasięg na całą Polskę. W pilotażu podpisano umowy na łączną kwotę ponad pół miliona złotych, z kolei w pierwszym naborze była to suma ponad 42 mln złotych.

Czytaj więcej

Skomentuj