Od 3 do 17 października br. mieszkańcy Białegostoku głosować będą nad wyborem projektów do realizacji w ramach miejscowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Pod uwagę można wziąć blisko 180 projektowych propozycji. W stawce tej są też “zielone projekty”.

Jak informują władze samorządowe Białegostoku, mieszkańcy tego miasta będą mogli głosować na 180 projektów ogólnomiejskich i osiedlowych w ramach miejscowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Głosowanie odbędzie się w dniach 3-17 października br., za pośrednictwem papierowych kart lub przez Internet. Do podziału zaplanowano kwotę w wysokości 12 mln zł.

Wrześniowa promocja projektów

Z powyższej liczby, 34 propozycje to projekty o charakterze ogólnomiejskim. Natomiast 146 to projekty osiedlowe. Przez  cały wrzesień br. projekty będą promowane w mediach, a 18 września, w białostockim Parku Planty odbędzie się festyn obywatelski połączony z prezentacjami konkretnych propozycji.

Wpłynęło blisko 250 propozycji

Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki poinformował o tym, że wśród zakwalifikowanych do głosowania projektów (wybranych spośród blisko 250 propozycji), ponad 40 związanych jest ze zdrowiem (dotyczy to głównie zakupów sprzętu medycznego) i bezpieczeństwem w mieście. W stawce tej są też m.in. działania polegające na remontach budynków, budowie boisk oraz placów zabaw.

Są też „zielone” działania

Nie zabrakło również „zielonych projektów” polegających na dokonywaniu nasadzeń.  Planuje się też budowę i instalowanie obiektów małej architektury, czy też wybiegów dla psów.

– Cieszy nas to, że wpłynęło znacznie mniej, niż w poprzednich latach, projektów związanych z infrastrukturą drogową – zauważa zastępca prezydenta Białegostoku. –  Okazuje się, że białostoczanie coraz chętniej decydują się przygotowywać i składać projekty, które dotyczą terenów zielonych oraz spraw związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Odmowy z powodu własności i kosztów

Dodajmy, że w tym roku ok. 30 proc. zgłoszonych projektów nie zostało zakwalifikowanych, głównie z powodów prawnych, np. dotyczących własności nieruchomości lub zbyt wysokich kosztów proponowanego projektu, czyli kwot przekraczających 2 mln zł (ogólnomiejskie) lub 1 mln zł w przypadku działań osiedlowych.

Czytaj więcej

Skomentuj