Bydgoszcz realizuje projekt unijny, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich domach posegregowane śmieci do nowo wybudowanych miejskich PSZOK-ów (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Bydgoszczy zbudowano trzy miejskie punkty dostarczania problematycznych odpadów powstających w domach. Całkowity koszt wyniósł ponad 8 mln zł, z czego 5,7 mln to unijne wsparcie.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również powstanie salki edukacyjnej, która będzie wykorzystana do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie wybudowanych punktów selektywnej zbiórki planuje się także utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców będą mogły po naprawie zyskać drugie życie.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Pierwszy nowy PSZOK w Bydgoszczy zostanie otwarty już 1 marca. Z pozostałych będzie można skorzystać od 1 kwietnia. Punkty będą otwarte od 8:00 do 20:00.

Czytaj więcej

Skomentuj