System wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi powstanie w Gdańsku i Sopocie. Poprawi się także pomiar opadu i poziomu wody.

„Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu” to projekt realizowany z inicjatywy Gminy Miasta Gdańsk w partnerstwie z Gminą Miasta Sopotu. Efektem będzie zmodernizowany i rozbudowany system pomiaru wielkości opadu i poziomu wody: w ciekach, zbiornikach retencyjnych, kolektorach i kanalizacji deszczowej. Powstanie także system wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi. Projekt obejmuje swoim zasięgiem oba miasta. Planowana jest dostawa i montaż urządzeń pomiarowych wraz z układem telemetrycznym GSM i układem zasilania.  Zainstalowane zostaną syreny alarmowe ostrzegające mieszkańców o zbliżającym się zagrożeniu.

Miasta w Europie i na świecie dotykają zmiany klimatu i ich skutki, więc musimy nauczyć się bieżąco na nie reagować. Dzięki temu projektowi będziemy mieli lepsze i dokładniejsze informacje o zjawiskach pogodowych oraz będziemy mogli z odpowiednim wyprzedzeniem informować o nich mieszkańców, co mam nadzieję, wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

O adaptacji do zmian klimatu czytaj także tutaj

System monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego pozwoli na zebranie w czasie rzeczywistym podstawowych danych o wysokości opadu, wielkości rezerwy powodziowej na zbiornikach i poziomu wody w ciekach. Dzięki temu możliwa będzie właściwa ocena zagrożenia i odpowiednie przygotowanie służb, sprzętu i ostrzeżenie ludności. Ponadto dane zostaną wykorzystane do prac zespołu wypracowującego miejskie plany adaptacji do zmian klimatu i rozbudowy modeli numerycznych. Celem Miejskich Planów Adaptacji Do Zmian Klimatu jest ocena podatności Gdańska i innych miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń. Wśród priorytetów dla Gdańska znalazła się gospodarka wodna, w tym gospodarowanie wodami opadowymi. Modele numeryczne to skomplikowane narzędzia, pokazujące jak zachowa się dana zlewnia w momencie określonego opadu, pozwalają one aktualizować mapy zagrożenia powodziowego.

Nowe stacje monitoringu

Na terenie Gdańska powstanie 19 stacji pomiarowych z deszczomierzami, 55 stacji pomiarowych z sondą, stacja meteo do obserwacji warunków meteorologicznych oraz 70 cyfrowych syren elektronicznych (system ostrzegania i alarmowania ludności). Obecnie w Gdańsku mierzone są  opady atmosferyczne ciekłe i stałe. Sieć zbudowana jest  z 18 deszczomierzy. Większość z nich posiada autonomiczny rejestrator zintegrowany z modułem GSM/GPRS. Umożliwia to zdalny dostęp do danych.

Reagować szybciej

– Wyeliminowanie zagrożenia powodziami czy podtopieniami i skuteczne zabezpieczenie się przed ich skutkami jest niemożliwe, dlatego trzeba nauczyć się właściwego sposobu reagowania, kiedy takie zjawiska wystąpią. Informowanie o możliwym zagrożeniu daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, pewności, że w obliczu zagrożenia nie pozostali sami, że czuwają służby. Instrukcje i informacje dla mieszkańców powinny być przekazywane na bieżąco, dlatego system monitorowania wód deszczowych powinien być ściśle powiązany z systemem alarmowania – podkreśla Tadeusz Bukontt, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W ramach projektu powstanie nowoczesny system powszechnego ostrzegania, przekazujący informacje głosowe, utrzymujący sprawność działania przy braku zasilania. Będzie  on umożliwiał dotarcie z informacją o prognozowanym zjawisku do mieszkańców i zalecenie podjęcia działań zabezpieczających oraz wskazania  co robić w obliczu zagrożenia.

Wartość projektu to  2 822 637,7 zł. W 70% zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj