Zakład Utylizacyjny w Gdańsku – jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce – uzyskało pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą kompost produkowany z odpadów mokrych segregowanych przez mieszkańców do użytku. Będzie on wykorzystywany do użyźnienia miejskich terenów zieleni.

Starania o certyfikat ministerstwa trwały blisko dwa lata i wiązały się z szeregiem badań, ekspertyz oraz kontroli.

Wszechstronne wykorzystanie

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby, czyli kompost powstaje w procesie kompostowania odpadów mokrych trafiających do ZUT w Gdańsku w wyniku stosowania tzw. dualnego systemu zbierania odpadów komunalnych (z podziałem na mokre i suche odpady). W przyszłym roku zakład planuje wyprodukować ok. 6 tys. ton tego materiału, co oznacza odzyskanie ok. 20% odpadów mokrych.

Ma być on wykorzystywany na szeroką skalę do użyźnienia terenów zieleni miejskiej w Gdańsku. W pierwszej kolejności gdańska spółka będzie oferować kompost innym miejskim jednostkom do celów użyteczności publicznej. – Udowodniliśmy, że dzięki skutecznej segregacji u źródła i wysortowaniu przez mieszkańców frakcji biodegradowalnej z odpadów można wyprodukować ekologiczny, dobrej jakości, a przede wszystkim bezpieczny nawóz pod rośliny ozdobne czy trawniki. Materiał ten dotychczas z powodzeniem wykorzystywaliśmy do rekultywacji nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Teraz, już jako formalnie pełnowartościowy produkt a nie odpad, znajdzie on wszechstronne zastosowanie mówiWojciech Głuszczak, prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Bezpieczny dla środowiska

Kompost może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. Kompost Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.Rocznie jesteśmy w stanie zagospodarować nawet do 2 mln litrów tego produktu, czyli ok. 50% produkcji Zakładu Utylizacyjnego, do poprawy struktury gleby w pasach zieleni w drogach w mieście. Jesteśmy już w trakcie ustaleń szczegółów współpracy z Zakładem informuje Ewelina Latoszewska, kierownik Działu Utrzymania Zieleni w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj