Ostatnie kilkanaście miesięcy było dla branży gospodarki odpadami czasem niezwykle pracowitym i bardzo niepewnym. Pierwsze podsumowania pojawią się podczas konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, która rozpocznie się w Karpaczu 3 września. Z dr inż. Barbarą Kozłowską, przewodniczącą rady programowej konferencji, rozmawia Szymon Pewiński.

Kompleksowa 750 x 300

W lipcu znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która m.in. zniosła regionalizację. Jakie będą skutki takiego rozwiązania?

Z jednej strony zniesienie podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi jest słuszne, ale powinno obowiązywać tylko w ramach województwa. Powinni o tym decydować marszałkowie województwa poprzez plany gospodarki odpadami. Jeżeli w danym województwie jest taka wola, aby znieść podział na regiony to dobrze. Jeżeli nie ma takiej woli, to dlaczego nie pozostawić regionów, które w niektórych województwach sprawdzają się bardzo dobrze?

Konsekwencją zniesienia podziału na regiony dla odpadów niesegregowanych może być utrata strumienia odpadów dla instalacji, które zostały zbudowane dla przetwarzania określonej masy odpadów.

Jeszcze do niedawna 5 września 2019 r. miał upłynąć termin składania wniosków o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Nowelizacja ustawy o ucpg i innych ustaw przesunęła tę datę o pół roku. Czy to dobra decyzja i dlaczego?

Uważam, że decyzja dotycząca przesunięcia terminu składania wniosków o zmianę pozwolenia zintegrowanego o pół roku jest słuszna, ponieważ organy wydające decyzje dotyczące zmiany pozwolenia mogą być zarzucone wnioskami i mogą nie sprostać terminowemu wydaniu decyzji.

Nadal jednym z wyzwań stojących przed branżą gospodarki jest walka z tzw. szarą strefą. GIOŚ chwali się swoimi dokonaniami. A co mogą i powinny robić w tym zakresie samorządy i gospodarujący odpadami?

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Samorządy mogą więc i powinny kontrolować działalność poszczególnych przedsiębiorców.

Podczas konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” już we wrześniu będziemy rozmawiać m.in. o przyszłości polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Patrząc z dzisiejszej perspektywy: jak on będzie wyglądał i w jaką stronę powinien ewoluować? A może potrzebna jest tu rewolucja?

Uważam, że nie powinniśmy robić żadnej rewolucji. Niesie to za sobą również niebezpieczeństwo powstania niekontrolowanych działań. Obecnie, mówiąc o przyszłości polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, powinniśmy włączyć do systemu przedsiębiorców i poważnie zacząć rozmawiać o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, aby nie były wprowadzane na rynek np. opakowania, które nie mogą zostać poddane recyklingowi.

Powinniśmy również większą uwagę poświęcać edukacji społeczeństwa, które niestety ciągle nie wie jak prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów i nie chce, a może nie wie, że odpady należy traktować jako cenny zasób.


Więcej na konferencji “Kompleksowa gospodarka odpadami”, która odbędzie się 3-5 września w Karpaczu. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

5 Komentarze

 1. Odpady co i dla kogo?
  Proszę Państwa odpady żeby mogły być przetworzone muszą zachować pewną jakość i standard. Co z tego że zebraną folię dodamy do granulatu i zrobimy z tego worki na odpady segregowane. po wyprodukowaniu takiego produktu i sprawdzeniu jego jakości okazuje że nie spełnia normy( np. puszczają zgrzewy ) koszty związane z reklamacją skutecznie zniechęcą producenta do używania materiałów z odzysku.
  z w/w przykładzie jasno wynika , że należy regulować i kontrolować jakość opakowań itp. . Każdy producent opakowań przed wprowadzeniem nowego opakowania na rynek musi uzyskać certyfikat ” odzysku” np. BDO A+, B+ itp. oczywiście kategoria związana bezpośrednio z kosztem utylizacji bądź powtórnego wprowadzenia do obrotu. Rzecz najważniejsza opłaty zebrane za wprowadzanie do obrotu produktów bezpośrednio trafiają do firm recyklingowych. przez takie działanie każda z wielkich firm produkujących opakowania utworzy własne firmy odbierające surowce które będą wykorzystywane powtórnie.

 2. Szanowna Pani! Skoro przez 25 ostatnich lat nie udało nam się stworzyć spójnego systemu gospodarki odpadami, który by działał poprawnie, to jest jasne jak słońce, że jest potrzebna rewolucja. Inaczej będziemy przez 25 kolejnych lat debatować i zastanawiać się, co zrobić, żeby nic nie zrobić i nie denerwować branży i przemysłu i mieszkańców. I dalej będziemy w ciemnej d.

 3. wypracowanie właściwego systemu gospodarki odpadami dotyczy wszystkich, niestety za uszami mają wcześniejsze ekipy począwszy od PRL ale spuśćmy zasłonę milczenia na czasy ” rabunkowej gospodarki” .
  Od czasu odzyskania suwerenności ( tak by się wydawało) mamy decyzje w swoich rękach i marzy się by wykorzystać tą szansę a nie brnąć w ślepą uliczkę wskazywaną przez pseudoekologów UE i wdrażaną bez refleksji a często udoskonalaną przez wszystkie ekipy, więc antypis lepiej nie zabieraj głosu bo takie wypowiedzi tylko szkodzą.

 4. “kompleksowa gospodarka odpadami” jak to pięknie brzmi, ale dlaczego w Polskim wydaniu nie istnieje, od lat 9-dziesiątych ubiegłego wieku próbujemy ją nieudolnie budować, wydawałoby się, że jest to działanie porównywalne do zdobywania kosmosu, prawie ociera się o nanotechnologie a może jest porównywalne do odkryć dokonanych przez Kopernika.

  A tu taka prozaiczna sprawa jak zagospodarować odpady, jesteśmy znowu w czarnej dziurze, ciągle myślimy o wydłużaniu okresów przejściowych, wymyślamy coraz bardziej utopijne systemy i sami sobie podcinamy gałęź, na której siedzimy.

  Wykorzystanie odpadów jako surowce wtórne, jest oczywiste, ale nie wyeliminuje w 100% surowców naturalnych,

  Odzysk materiałowy uzupełniony odzyskiem energetycznym powinny być jedynym słusznym kierunkiem budowania pełnego kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Olbrzymie ilości frakcji palnych lądują na składowiskach w najlepszym wydaniu a często w nielegalnych wyrobiskach lub są spalane w coraz częstszych pożarach.
  Paliwa z odpadów powinny być traktowane jako OZE, nowe tworzone regulacje prawne powinny stać na realnych mocnych nogach odzysku materiałowego i energetycznego dających podstawy do rzeczywistej ochrony środowiska i nie ograniczania rozwoju gospodarczego a tym samym naprawy bezpiecznego bytowania nas i dalszych pokoleń na tej planecie.

Skomentuj