Województwo wielkopolskie chce w grudniu przyjąć przepisy antysmogowe. Tzw. ustawa antysmogowa podpisana przez prezydenta w 2015 roku dała samorządom możliwość przyjmowania lokalnych regulacji w walce o czyste powietrze. Uchwały takie przyjęło już w Polsce wiele miast oraz pięć województw: mazowieckie, łódzkie, śląskie, małopolskie, opolskie.

Przygotowanie uchwały antysmogowej w Wielkopolsce znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych. 18 grudnia „uchwała w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” ma trafić pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W październiku przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opiniowanie projektów uchwał przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz starostów. Wpłynęło ponad pół tysiąca różnego rodzaju uwag, próśb, sugestii i opinii, a także słów poparcia. Następnie, zebrany materiał został przeanalizowany i poddany pod obrady Zespołu eksperckiego ds. opracowania uchwał antysmogowych, który podjął decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag.

Koniec z miałem i kopciuchami

Uchwały zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto,  wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Kotły, będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Projekt uchwały zakłada, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 maja 2018 r. Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

  • do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
  • do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Czy mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty do wymiany kotłów CO? – mówi Marzena Wodzińska, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego

“W głównej mierze zależy to od działań rządu. Cały czas oczekujemy na uruchomienie zapowiadanych środków na ochronę powietrza. Finansowanie stanowi najpoważniejszy problem realizacji uchwał antysmogowych, ponieważ zdajemy sobie sprawę z problemu jakim jest ubóstwo energetyczne. Samorządy nie posiadają wystarczających środków na dopłaty do wymiany kotłów czy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFGWiOŚ) wycofał się z programów KAWKA i RYŚ, w ramach których samorządy pozyskiwały środki na realizację działań związanych z likwidacją niskiej emisji.

Podobnie, w ramach programu PROSUMENT, zakończono nabory wniosków na dotację do rozproszonych źródeł energii odnawialnej dla osób fizycznych. Wszystkie te programy wparcia cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów. NFOŚiGW uruchomił nowy program priorytetowy REGION, który łączy ww. programy (KAWKA, RYŚ, PROSUMENT) tyle, że przydzielane środki nie są dostępne w ramach dotacji – a preferencyjnych pożyczek, co zdecydowanie obniża jego atrakcyjność. W ramach realizacji Programów ochrony powietrza, niektóre gminy w Wielkopolsce prowadzą już wymiany kotłów u mieszkańców, wykorzystując między innymi środki budżetowe pochodzące z tzw. opłat za korzystanie ze środowiska. Zasady oraz wysokość udzielanych dopłat lub pożyczek ustalane są indywidualnie przez rady gmin.”

Czytaj więcej

Skomentuj