Opec-System, operator energii cieplnej w Grudziądzu, podpisał umowę na wybudowanie ponad 10 km sieci ciepłowniczej.

Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw ciepła w Grudziądzu. Przysłuży się temu wymiana najstarszych i o najgorszym stanie technicznym odcinków sieci ciepłowniczej oraz modernizacja węzłów cieplnych. Nowe sieci zmniejszą awaryjność oraz straty ciepła podczas przesyłania i dystrybucji.

Łączenie Opec-System wybuduje 10,3 km sieci ciepłowniczej, zlikwiduje 6 węzłów grupowych i zastąpi je 34 indywidualnymi węzłami cieplnymi oraz zmodernizuje 80 indywidualnych węzłów cieplnych.

Prace rozpoczną się z końcem grudnia 2017 r. i będą realizowane głównie
latem.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu na ponad 14 mln zł.

Wykonawcą robót jest konsorcjum składające się z firm Infracorr, M-3 Budownictwo Inżynieryjne i Energosan.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj