W Jeleniej Górze rozpoczął się – w ramach programu ograniczania emisji – nabór o udzielenie dotacji wymianę starych systemów ogrzewania. Można otrzymać do 5 tys. zł.

Dotacja może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks, drewno) na przyjazne środowisku źródła ciepła, np. kotły gazowe kondensacyjne, kotły na olej lekki opałowy, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 – nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice).

Ile można otrzymać? Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, w maksymalnej wysokości do 5 tys. zł, po zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego przez dotującego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Czytaj więcej

Skomentuj