Łukasz Gryga to nowo powołany miejski inżynier ruchu w Krakowie. Jego głównym zadaniem będzie zarządzanie ruchem na drogach publicznych w mieście.

Decyzję o powołaniu nowego wydziału w urzędzie miasta podjął prezydent Krakowa. Jego zadaniem będzie zatwierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu na terenie Krakowa, poprawa bezpieczeństwa na drogach, kontrola oznakowania, wspomaganie obsługi systemu sterowania ruchem.

– Będziemy sprawdzać dokumenty nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, ale również czy nowa organizacja odpowiada potrzebom krakowian – mówi Łukasz Gryga.

Urzędnicy wydziału skontrolują również, czy jednostki realizujące projekt poprawnie wymalowały na jezdni znaki poziome czy koperty dla niepełnosprawnych, poprawnie ustawiły znaki pionowe, wytyczyły miejsca postojowe lub nowe przejścia dla pieszych. Miejski inżynier ruchu zdecyduje też o czasowej organizacji ruchu.

– Oznacza to, że jeśli pracownicy np. Zarządu Dróg Miasta Krakowa będą chcieli przeprowadzić remont torowiska lub drogi, muszą się zwrócić do nas o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu – informuje Łukasz Gryga. Jego zdaniem największym wyzwaniem jest, żeby zaplanować tak organizację ruchu np. objazdy, aby móc realizować remonty i inwestycje, jednocześnie minimalizując utrudnienia dla mieszkańców.

Nowo powstały wydział sprawdzi też m.in. ustawienia rusztowanie na chodniku lub posadowienia kontenera na gruz. Ponadto raz na pół roku (bo tak wymagają przepisy) sprawdzą miejskie oznakowanie, np. czy jest czytelne i czy spełnia normy. Dodatkowo skontroluje prawidłowe funkcjonowanie systemu sterowania ruchem i dostosowanie jego ustawień w celu najefektywniejszego wykorzystania istniejącego układu drogowego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj