1 / 4

W Łodzi zakończyły się prace nad miejskim programem ochrony środowiska. Władze miasta chcą bardziej troszczyć się o zieleń i dbać o jej rozwój w następnych latach. Pomóc ma w tym “zielona konstytucja” i rada ds. zieleni w urzędzie miasta.

Do końca października zostaną opracowane zasady kształtowania zieleni w Łodzi. Zakres opracowania obejmuje standardy projektowania, zakładania, a następnie utrzymania zieleni miejskiej. Znajdą się w nim także wytyczne do ochrony zieleni na placach budowy.

Opisane standardy skierowane będą przede wszystkim do jednostek miejskich. zarząd zieleni będzie również zachęcać podmioty prywatne do ich stosowania. Opracowanie przygotowywane jest przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, którego członkowie uczestniczyli w tworzeniu podobnych opracowań. Dokumentacja będzie przed przyjęciem zostanie skierowana do konsultacji społecznych.

Na listopad zaplanowane są także konsultacje dotyczące kierunków rozwoju terenów zieleni w Łodzi. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat zagospodarowania istniejących terenów zieleni, zapotrzebowania na nowe i preferowanych form rekreacji. Opinie i uwagi mieszkańców posłużą do opracowania kompleksowego dokumentu dotyczącego rozwoju przestrzennego terenów zieleni w Łodzi – “zielonej konstytucji”.

– Chcemy stworzyć “konstytucję” zieleni, która będzie dokumentem kluczowym. Chcemy  uszczegółowić i ustandaryzować m.in. ochronę środowiska w Łodzi, tworzenie miejsc zielonych czy projektowanie inwestycji pod względem ekologicznym. To będzie szczegółowy dokument, na mocy którego określimy np. gatunki drzew czy krzewów, które będziemy sadzić w mieście – powiedział wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Zielenią zajmuje się taż powołana we wrześniu Rada ds. Zieleni przy Prezydencie Miasta Łodzi. Jest ona ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście. Do udziału w radzie, oprócz przedstawicieli komórek organizacyjnych miasta, zostali zaproszeni eksperci z dziedziny ochrony przyrody, dendrologii oraz przedstawiciele łódzkiego środowiska akademickiego i stowarzyszeń ekologicznych.

Miasto chce zadbać o zieleń szczególnie dlatego, że w 2024 r. będzie gospodarzem wystawy Expo Horticultural w 2024 r. To ważne wydarzenie dla promocji innowacji w kształtowaniu miejskiego krajobrazu, ogrodnictwa, żywienia i ochrony środowiska. Jest platformą wymiany doświadczeń pozwalających poprawić jakość życia w miastach.

“Green Expo” to jedna z najpopularniejszych wystaw na świecie. W Łodzi potrwa pięć miesięcy – od kwietnia do września 2024 roku. Zostanie zorganizowana na obszarze 75 ha. Organizatorzy spodziewają się 4 mln odwiedzających.

Władze Łodzi podkreślają, że zieleń podwyższa jakość życia oraz wartość inwestycji, sprzyja zdrowiu mieszkańców, odpoczynkowi oraz rekreacji, a także buduje pozytywny i nowoczesny wizerunek miasta.

Na terenie Łodzi znajduje się ponad 30 miejskich parków o łącznej powierzchni blisko 500 ha z czego 13 z nich stanowią parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską.

Dodatkowo do terenów zielonych zaliczane są Ogród Botaniczny i Miejski Ogród Zoologiczny oraz liczne skwery i zieleńce. Do dyspozycji łodzian jest też duży kompleks leśny w granicach miasta, czyli Las Łagiewnicki o powierzchni ok. 1250 hektarów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj