1 / 14

Ostatnie lata, począwszy od 2011 r., to okres wielu kluczowych inwestycji związanych z dostosowywaniem Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku do przepisów dot. ochrony środowiska, a także ze zwiększeniem jego wydajności przetwarzania odpadów. Kluczowym etapem działań, będącym zwieńczeniem całokształtu inwestycji, była budowa nowej kwatery składowiskowej, której otwarcie odbyło się 23 czerwca.

Uroczystość zorganizowana została z okazji oddania pięciu kluczowych inwestycji, zrealizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku.

– Ostanie lata, a w szczególności rok 2015 i 2016, to czas ogromnego rozwoju naszej spółki. Modernizacja sortowni, kompostowni oraz budowa nowej kwatery składowiskowej to zadania, których wykonanie stało się zwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy. Naszym celem było nie tylko zwiększenie mocy przerobowej, która w tej chwili wynosi 60 000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych rocznie 5000 Mg/rok odpadów biodegradowalnych, 3000 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych i 5000 Mg/rok odpadów surowcowych selektywnie zbieranych, ale również, a może przede wszystkim, sprostanie wyzwaniu, jakim jest połączenie sprawnej i efektywnej działalności zakładu z dbałością o środowisko naturalne – podkreślił podczas otwarcia Stefan Kotlewski, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku.

Uroczystego otwarcia, wraz z prezesem spółki dokonali Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Nowakowski – prezydent  Płocka, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego i Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Po ośmiu latach starań, w kwietniu 2014 r., spółka uzyskała pozwolenie na budowę nowej kwatery składowiska, co było kluczową inwestycją realizowaną w ostatnich latach, a jej koszt wyniósł ok. 13 mln zł, z czego 4,5 mln zł to dofinansowanie z WFOŚiGW.

Kwatera została zaprojektowana i wybudowana w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu. Wykonano uszczelnienie składające się z warstwy mineralnej oraz sztucznej w postaci geosyntetycznej bariery iłowej GBRC, geomembrany PEHD (gładkiej i strukturowej) i ochrony z mat typu Bentomat PM2400.

Kwatera składowiskowa ma powierzchnię ok 3 ha i pojemność ok. 518 tys. m³. Dla porównania dotychczasowe cztery zamknięte i zrekultywowane kwatery miały pojemność ok. 660 tys. m³. Szacuje się, że obecna powierzchnia powinna wystarczyć przynajmniej na 15 lat składowania odpadów, zabezpieczając w tym zakresie potrzeby mieszkańców Płocka oraz okolicznych gmin.

Ulepszono także sposób przenoszenia frakcji nadsitowej do magazynu. Dokonano tego poprzez użycie obudowanego podajnika, przemieszczającego materiał bezpośrednio z hali sortowania do magazynu oraz zamontowano trzy wagi procesowe, umożliwiające rejestrowanie ilości odpadów i surowców po kolejnych fazach sortowania, i jedną wagę do rejestrowania masy odpadów wywożonych na składowisko.

Podczas uroczystości uczestnicy mieli okazję zwiedzić zakład oraz poznać bieżące plany inwestycji spółki.

W planach jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Przygotowano także dokumentacje pod kolejne inwestycje, budowę deponatora odpadów niebezpiecznych. W trakcie przygotowania jest kolejna duża inwestycja modernizująca proces mechanicznego sortowania odpadów, która pozwoli w kolejnych latach zwiększyć wskaźnik odzysku surowców wtórnych.

– Najbliższe, najważniejsze zamierzenia inwestycyjne to budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. W instalacji światło słoneczne przetwarzane będzie w zieloną energię przeznaczoną głównie na potrzeby zakładu w Kobiernikach, a także w celu odsprzedaży nadwyżek do sieci zawodowej – podkreśla Katarzyna Jakubowska, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku.

Ważnym elementem inwestycyjnym jest także rozbudowa sortowni – planowana jest budowa nowego obiektu, a także montaż instalacji separatorów, w tym powietrznych, opartych o technologię optyczną NIR, która jest obecnie jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod pozwalających na zwiększenie poziomów odzysku surowców, zarówno z frakcji nadsitowej, jak i z doczyszczania odpadów surowcowych selektywnie zbieranych.

– Aby osiągać jak najlepsze efekty ważna jest także szeroka edukacja mieszkańców. Dlatego zamierzamy intensywnie zaangażować się w działania, które przybliżą wiedzę recyklingową wszystkim mieszkańcom Płocka – dodaje Katarzyna Jakubowska.

W 2016 r. zakład zakończył także modernizację sortowni. W ramach przedsięwzięcia wykonano m. in. modernizację dotychczasowej linii sortowniczej, budowę nowej oraz powiększenia strefy magazynowania odpadów. Wartość inwestycji wyniosła prawie 5 mln zł.

Drugim ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2016 r. była modernizacja kompostowni, w ramach której wykonano 12 betonowych reaktorów. Stworzone zostały warunki biologicznego przetworzenia do 30 000 Mg/rok frakcji podsitowej pochodzącej ze strumienia zmieszanego oraz 5 000 Mg/rok odpadów bio selektywnie zbieranych. Podłoże kompostowni zostało uszczelnione i utwardzone, co zapobiega przenikaniu odcieków do środowiska. Całkowita wartość inwestycji, wsparta pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 7,9 mln zł, wyniosła 8,4 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj