Pod koniec sierpnia ruszą dwa nabory wniosków, w którym gminy będą mogły się starać o dofinansowanie instalacji oraz selektywnej zbiorki odpadów na swoim terenie – poinformował w czwartek resort klimatu. Do podziału jest jeszcze 575 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 sierpnia uruchomi dwa nabory wniosków dla gmin, które potrwają do 30 czerwca 2022 roku. Dotyczyć one będą selektywnej zbiórki i zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania nimi.

Z NFOŚiGW będzie można otrzymać dotacje i pożyczki, przy czym dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Z oferty będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy zainteresowani np. budową stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Pomoc finansowa przysługiwać będzie też na budowę nowych oraz modernizację istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także ponadregionalnych instalacji (PIPOK).


“Kompleksowa gospodarka odpadami” – konferencja już we wrześniu w Gdańsku i online!


Nawet 50 mln zł dotacji na spalanie odpadów. NFOŚiGW zmienia program

“Proponowane przez NFOŚiGW rozwiązania mają z jednej strony stanowić wsparcie dla gmin, skutkujące zmniejszeniem obciążenia mieszkańców +opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi+, z drugiej zaś – stanowić zachętę dla zwiększania poziomu recyklingu, przez wprowadzenie możliwości ubiegania się o częściowe umorzenie kapitału udzielonej pożyczki, pod warunkiem osiągnięcia zakładanego rezultatu” – podkreślono.

Budżet całego programu “Racjonalna gospodarka odpadami” wynosi 1,4 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj