Władze Sosnowca zaprezentowały w poniedziałek założenia miejskiej akcji “Zatrzymać smog”. Tego samego dnia straż miejska rozpoczęła akcję walki ze smogiem na terenie miasta z wykorzystaniem drona i aparatury kontrolno-pomiarowej.

W centrum miasta stanęły mobilne kontenery, które pełnią rolę antysmogowych centrów edukacji. W pierwszym dyżurują eksperci związani z ochroną środowiska, kominiarze i strażnicy miejscy. W kontenerze dostępne są informacje o śląskiej uchwale antysmogowej, wpływie smogu na zdrowie, możliwościach pozyskania dofinansowania na działania związane z ochroną powietrza, a także o karach, jakie grożą za palenie śmieci i zanieczyszczanie powietrza.

W ramach akcji rozdawane są maseczki antysmogowe, a w pobliżu kontenerów stanął spirobus, gdzie można bezpłatnie zbadać płuca. W drugim kontenerze znajduje się instalacja artystyczna „Ogrody w naszych głowach”.

Dron i pomiary

Tego samego dnia sosnowiecka straż miejska rozpoczęła akcję walki ze smogiem na terenie miasta przy wykorzystaniu drona i aparatury kontrolno-pomiarowej. Badania zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta będą prowadzone nie tylko przy pomocy drona, ale także przez aparaturę zainstalowaną na samochodzie elektrycznym Eko-patrolu.

Drony będą wspierały ochronę środowiska na Śląsku

Wyniki kontroli od razu będą znane obsłudze urządzenia. Drona obsługuje czteroosobowy zespół z Głównego Instytutu Górnictwa. Loty dronem będą prowadzone przez dwa miesiące w godzinach “ciepłowniczego szczytu”, czyli rano i w godzinach popołudniowych.

Badania będą wykonane w zakresie następujących parametrów: stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM10 oraz tlenku węgla (CO) i prowadzone na obszarze zabudowanym  miasta, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych i rodzaju zabudowy (wielorodzinna, jednorodzinna ogrzewana paliwem stałym), w kilku seriach pomiarowych umożliwiających porównanie, przez okres co najmniej dwóch miesięcy sezonu grzewczego.

Powstanie mapa smogowa Sosnowca

Wyniki badań zostaną przedstawione w formie raportu oraz mapy występowania zanieczyszczeń. Efektem realizacji tego zadania będzie „mapa smogowa”, czyli aktualna ocena stanu powietrza w mieście, ze wskazaniem obszarów, budynków, które są źródłem największych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania w piecach c.o. Co z kolei pozwoli na skierowanie w te obszary patroli straży miejskiej, a także pomocy miasta w zakresie udzielania dotacji na modernizacje ogrzewania.

Sosnowiec od kilku lat walczy ze smogiem, także za pomocą dotacji na modernizacje systemów ogrzewania. Tylko w tym roku w budżecie miasta przeznaczono na ten cel 3 mln zł. W latach 2015-2016 w Sosnowcu zlikwidowano ok. 500 starych palenisk węglowych. W latach 2017-2018 liczba ta może przekroczyć 1400 palenisk.

– Mieszkańcy często nie mają świadomości, że na wymianę pieca mogą dostać dotację, i to całkiem niemałą. Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami są jedną z metod, aby uświadomić ludzi. Pytania są różne ale najczęściej koncentrują się wokół terminów i dokumentów jakie należy złożyć, by dostać dotację – powiedziała Anna Dębiec z sosnowieckiego urzędu miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj