W Katowicach podpisano porozumienie o współpracy przy pilotowaniu dronów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Urządzenia mają monitorować smog, nielegalne wysypiska śmieci, transportować przesyłki oraz nadzorować inwestycje infrastrukturalne.

Na początku września Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) wspólnie powołały Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD).

Podpisane w środę porozumienie jest kolejnym krokiem integrującym środowiska bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz przyspieszającym rozwój usług BSP na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz całej Polski.

Porozumienie podpisano w obecności Komisarza UE ds. Badań, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa, b. przewodniczącego PE Jerzego Buzka, wicepremiera Jarosława Gowina oraz minister Jadwigi Emilewicz. W ramach porozumienia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Polski Fundusz Rozwoju będą współpracować przy wdrażaniu usług realizowanych dronami na terenie metropolii oraz upowszechnianiu zebranych doświadczeń wśród miast i samorządów w Polsce.

Dron w Katowicach badał smog. Pierwszy mandat wystawiono już po godzinie

– Drony to przyszłość, to ogromny tworzący się nowy rynek. Polska nie chce być tylko konsumentem tych technologii, ale chcemy ją tworzyć. Do tego z pewnością przyczyni się realizacja pilotaży usług bezzałogowych statków powietrznych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekty te wpłyną też na zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem i samorządami, ku obopólnym korzyściom. Zostaną stworzone efektywne narzędzia do realizacji statutowych zadań miast i samorządów. Zwiększy się popyt na usługi, który jest niezbędny do rozwoju firm z branży – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Prace grup roboczych nad specyfikacją usługi BSP, ustaleniem całościowej procedury, budżetu oraz identyfikacją i rozwiązaniem istniejących barier legislacyjno-infrastrukturalnych rozpoczną się w październiku. Kolejnym etapem będzie zamówienie i wdrożenie pilotaży, czyli lotów dronami. Na podstawie zebranych doświadczeń zostaną opracowane przewodniki wdrażania powyższych usług BSP przeznaczone dla miast i samorządów w Polsce. Działanie jest realizowane w ramach Programu Flagowego Żwirko i Wigura.

Źródło: MPiT, Radio Katowice

Czytaj więcej

Skomentuj