1 / 4

14 osób tworzy Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie odebrali już nominacje i opracowali plan pracy. Będą doradzać Prezydentowi Miasta – m.in. w zakresie spraw społecznych, kultury i rewitalizacji.

– Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to w mojej ocenie bardzo ważny organ konsultacyjny. Wierzę, że przysłuży się miastu i mieszkańcom w zakresie spraw społecznych, czyli tego, co jest bardzo ważne, co leży nam na sercu – mówił prezydent Sławomir Pajor podczas pierwszego spotkania z członkami MRDPP.

Połowę składu Rady stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych. W głosowaniu wybrali ich członkowie stowarzyszeń działających w Stargardzie. To bez wątpienia pozwoli miastu jeszcze lepiej współpracować z trzecim sektorem. Członkowie MRDPP doskonale znają potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup społecznych. Ich wsparcie ma polegać m.in. na opiniowaniu projektów uchwał i strategii rozwoju miasta. Organ ma też wypowiadać się w kwestiach dotyczących zadań publicznych i działalności podmiotów III sektora.

Czytaj więcej

Skomentuj