W trzech sopockich szkołach stanęły butelkomaty do odbioru butelek PET. To zadanie mieszkańcy wybrali do realizacji w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Dzięki urządzeniom w szkołach prowadzony będzie konkurs „ECO Sorter”, którego celem jest propagowanie wśród sopockich dzieci i młodzieży idei segregacji odpadów.

– Ściany butelkomatu ozdobione są specjalnie zaprojektowaną grafiką spójną z całym sopockim programem ekologicznym “Sopot naturalnie” – mówi Jolanta Kownacka, koordynator projektu “Sopot naturalnie”.

Oprócz treści dotyczących samego urządzenia, znalazły się tam również wiadomości o innych, oprócz segregacji, zachowaniach proekologicznych, np. o piciu wysokiej jakości sopockiej kranówki.

Butelkomat przyjmuje wyłącznie butelki PET. Każdy uczeń klasy biorącej udział w konkursie dostanie kartę z kodem QR, którą automat sczyta, przyporządkowując punkty za oddaną butelkę do danej klasy.

Konkurs został podzielone na kategorie wiekowe. Klasa, która odda najwięcej butelek (zbierze najwięcej punktów) będzie mogła zdobyć nawet 1500 zł. O rozdysponowaniu pieniędzy zadecydują rady rodziców.

Czytaj więcej

Skomentuj