20 kar, kolejne wnioski o ukaranie w przygotowaniu – tylko w Gdyni złożono kilkadziesiąt wniosków o ukaranie mieszkańców za brak selektywnej zbiórki odpadów. Kolejne wnioski są w przygotowaniu. Mieszkańcy skarżą się na stosowanie odpowiedzialności zbiorowej.

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach selektywna zbiórka jest obowiązkowa. W Gdyni za jej brak wprowadzono karę w wysokości 2,5-krotność stawki podstawowej.

Urząd wydał już 20 decyzji o ukaranie. Kilkadziesiąt kolejnych jest przygotowywanych. – W związku z dużą liczbą powiadomień od firm wywozowych o braku lub niepoprawnej segregacji odpadów w naszym mieście, rozpoczęto wydawanie decyzji o podwyższonej wysokości miesięcznej opłaty dla nieruchomości, które najczęściej pojawiają się w otrzymywanych wykazach od firm wywozowych. Do tej pory wydano 20 takich decyzji, a kolejne kilkadziesiąt jest przygotowywanych do wszczęcia postępowania podatkowego zakończonego wydaniem takiej decyzji – mówi, cytowana przez portal m.trojmiasto.pl, Agata Grzegorczyk, rzecznik gdyńskiego Urzędu Miasta.

Część mieszkańców segregujących odpady narzeka jednak na wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej.

Z kolei w Gdańsku spora część mieszkańców i przedsiębiorców deklarowała do tej pory brak selektywnej zbiórki. Od wejścia w życie nowych przepisów do 26 sierpnia miasto wysłało 440 wezwań o skorygowania deklaracji. Większość takie korekty złożyła. W tym czasie wysłano też 173 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty. Brak segregacji odpadów w Gdańsku oznacza konieczność zapłacenia dwukrotności stawki bazowej.

Czytaj więcej

Skomentuj