W ramach utrzymania dotychczasowych efektów projektu Life+, polegającego na ochronie siedlisk ptaków Doliny Środkowej Wisły, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje usunięcie części krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód i wysp na wybranych obszarach aglomeracji warszawskiej.

Działania te pozwolą odkryć piaszczyste tereny niezbędne do gniazdowania niezwykle rzadkich i cennych gatunków ptaków w tym: sieweczek, rybitw i mew. Jak zapowiada warszawski ZZM prace rozpoczną się wkrótce i potrwają do końca lutego 2021 r.

Ochrona siedlisk cennych ptaków wodnych

W 2019 r. zakończono realizację kilkuletniego projektu unijnego pn. “Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”.

W jego ramach Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przeprowadził szereg działań na rzecz czynnej ochrony ptaków w obszarze Wisły warszawskiej: powstała kilkuhektarowa wyspa stała, a także dwa piaszczyste ławice oraz pięć sztucznych wysp pływających.

Jednym z zadań projektowych było również usunięcie zadrzewień i zakrzewień z obszaru międzywala Wisły w celu odtworzenia dogodnych miejsc żerowania i siedlisk lęgowych ptaków siewkowych – w tym przede wszystkim dwóch rzadkich i cennych gatunków: rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej (ptaki siewkowe tworzą gniazda na piaszczystych terenach nadrzecznych w postaci niewielkich dołków).

W trakcie trwania projektu i m.in. w jego wyniku miało miejsce gniazdowanie w nowych stanowiskach, powstały trzy nowe kolonie ptaków siewkowych (przede wszystkim rybitwy rzecznej) oraz zaobserwowano wzrost liczby lęgów sieweczki rzecznej na terenach poddanych usuwaniu niepożądanej roślinności.

Po co usuwać krzewy i samosiewy?

Bez otwartych, piaszczystych terenów ptaki siewkowe nie będą mogły przeprowadzać lęgów. Okazuje się zatem, że w celu utrzymania efektów wspomnianego wyżej projektu niezbędne jest więc usunięcie roślinności i ponowne odtworzenie środowiska odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów oraz wysp – z myślą o gniazdujących w na tych terenach rzadkich i cennych gatunków gatunkach ptaków. Odtworzenie siedlisk planowane jest na powierzchni w sumie ok. 46 ha. Część tych działań mieści się w zakresie zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie oraz obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Jak zapowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od grudnia 2020 do lutego 2021 r. prowadzone będą działania polegające na usuwaniu (wykaszaniu, wycinaniu na wys. maks. 10 cm) zadrzewień i zakrzewień wierzbowych i topolowych (w tym usuwanie gatunku inwazyjnego – klona jesionolistnego) – zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz za zgodą Wód Polskich.

Wycinka na łącznym obszarze ponad 44 ha

Usuwanie wspomnianych wyżej zadrzewień i zakrzewień prowadzone będzie na terenie m.st. Warszawy (dzielnice: Wilanów, Wawer, Praga Północ) oraz gmin Łomianki i Jabłonna (rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie) w międzywalu rzeki, w sześciu lokalizacjach:

  • Rajszew – wycinanie krzewów i samosiewów w dwóch miejscach, łącznie 11,2 ha,
  • Łomianki Dolne – wycinanie krzewów i samosiewów w dwóch miejscach, łącznie 7 ha,
  • Łomianki Dolne, Piaskarnia – całkowite wycięcie samosiewów oraz odkrzaczenie części wyspy (z pozostawieniem części roślinności brzegowej na wys. 20-30cm), łącznie ok. 8,5 ha,
  • Golędzinów – niskie wykoszenie roślinności na pow. 4,1 ha,
  • Stara Wisła (Wawer) – płatowe wycinanie zarośli młodych drzew i krzewów na pow. 4,35 ha,
  • Zawady – wycięcie luźnych zgrupowań samosiewów i krzewów – ogółem ok. 9,59 ha.

Czytaj więcej

Skomentuj