Ponad 23 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na budowę wału przeciwpowodziowego oraz wrót sztormowych na jeziorze Jamno w gminie Mielno.

W poniedziałek 22 października w Koszalinie umowę w tej sprawie podpisali Jacek Chrzanowski prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Szczecinie oraz Tomasz Płowens dyrektor ZZMiUW. Inwestycja na Jeziorze Jamno ma kosztować łącznie 29,7 mln zł, czego unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi prawie 24 mln zł.

Wrota sztormowe mają stanąć na Kanale Jamneńskim, który łączy jezioro z Bałtykiem. Hydrotechniczną budowlę będą stanowić cztery komplety śluz, które będą automatycznie zamykały przepływ wód przez kanał przy stanie morza 6 stopni w skali Beauforta. Kanał Jamneński zostanie przebudowany na odcinku 366 m. Po remoncie będzie miał 30 m szerokości i 3m głębokość. Wał przeciwsztormowy zostanie zbudowany na północno-wschodnim brzegu jeziora i będzie miał długości 2144 metry. Celem inwestycji jest zabezpieczenie mierzei Jamneńskiej oraz znajdującej się na niej drogi powiatowej Łazy – Unieście przed zalaniem.  Wykonane prace zabezpieczą także  6-kilometrowy odcinek plaży prze erozją. Prace mają się rozpocząć już w listopadzie a zakończenie ich przewidywane jest na czerwiec 2013 roku.

Opisywana inwestycja jest częścią większego projektu szacowanego na 70 mln zł o nazwie „Zabezpieczenie zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie terenów zabudowanych miasta Koszalina”. Celem realizacji całego projektu jest zabezpieczenie  przeciwpowodziowe obszaru o powierzchni 7,3 tys. ha, na którym mieszka prawie 6 tys. osób. Projekt realizowany jest w siedmiu etapach. Dotychczas  zrealizowano jeden – budowę stopnia na wypływie z jeziora Lubiatowo. W tej chwili trwa budowa wału przeciwpowodziowego na północno-zachodnim brzegu jeziora Jamno i zbiornika retencyjnego w Koszalinie. Zakończenie wszystkich inwestycji przewidywane jest w roku 2014.

Przy okazji poprawiania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego władze samorządowe chcą uatrakcyjnić te tereny rekreacyjnie i turystycznie. Na zbiorniku retencyjnym w Koszalinie planowane jest stworzenie toru kajakowego i kąpieliska z plażą z nadmorskim piaskiem. Na wałach przeciwpowodziowych jeziora Jamno planowane są ścieżki rowerowe, a przebudowa Kanału Jamneńskiego umożliwi budowę mariny na jeziorze Jamno.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj