Ponad 2 miliony złotych zostało przeznaczonych w tym roku jako dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Warmii i Mazur. Samorządy mają czas do końca marca, aby złożyć stosowne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ubiegłym roku na usuwanie azbestu w regionie zdecydowało się 16 samorządów. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy finansowej z zewnątrz, z terenu Warmii i Mazur, zostało usuniętych prawie 450 ton wyrobów zawierających azbest, w tym znacznej części eternitu. Na ten cel wydano wówczas 420 tys. zł, z czego 154 tys. to dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie, a 208 tys. zł to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2012 roku na zadania związane z usuwaniem azbestu przeznaczono ponad 2,25 mln zł – 1,25 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 1 mln zł z WFOŚiGW w Olsztynie.

– Co ważne zainteresowanie dofinansowaniem jest naprawdę duże – mówi Ewa Kowerzanow-Luto, starszy specjalista z WFOŚiGW w Olsztynie. – To cieszy, ponieważ w 2013 roku na ten cel zostanie przeznaczonych znaczniej mniej środków niż w bieżącym. Samorządy powinny wykorzystać tę szansę i mam nadzieję, że tak zrobią – dodaje.

W minionym roku, większość gmin zainteresowanych dofinansowaniem działań związanych z usuwaniem azbestu, nie spełniała jeszcze podstawowego wymogu jaki jest stawiany gminom – muszą one posiadać aktualny program inwentaryzacji wyrobów azbestowych na swoim terenie. Dodatkowo musi on być przyjęty uchwałą rady gminy. Tylko bowiem te gminy mają szansę otrzymać niezbędne środki. Dotacje będą udzielane samorządom na usuwanie azbestu z obiektów, których są ich własnością, ale nie tylko. Także z tych obiektów, które są własnością osób fizycznych, kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowanie będzie można otrzymać na trzy działania. Pierwszy z nich to demontaż i zabezpieczenia pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest. Ponadto może to dotyczyć transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. Trzecim projektem jest ten dotyczący unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu na specjalnym składowisku.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

fot. Asbestos Testing (CC BY-SA 2.0)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj