1 / 2

Dzięki interwencji urzędników, jedna z zielonych enklaw na mapie Ursusa została ocalona. Przed wycinką zabezpieczono ok. 440 drzew z terenu byłego Zespołu Szkół Zawodowych im. Wilhelma Piecka.

Z inicjatywy urzędników warszawskiej dzielnicy Ursus sąd zakazał wycinki przy ul. Dzieci Warszawy 42. W ten sposób ochroniono ok. 440 drzew z terenu byłego Zespołu Szkół Zawodowych im. Wilhelma Piecka.

Jak wynika z sądowego uzasadnienia, masowa wycinka drzewostanu znacząco zmieniłaby właściwości działki, która jest przedmiotem postępowania.

– Odpowiednie kroki prawne podjęte przez urząd dzielnicy pozwoliły uchronić kilkaset drzew. Zachowanie tak licznego drzewostanu ma znaczenie nie tylko ekologiczne, ale także sentymentalne – podkreśliła burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska.

– Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców Ursusa, gdyż wielu z nich, zgodnie z tradycją ówczesnej szkoły przyzakładowej, sadziło pamiątkowe drzewa po otrzymaniu dyplomu – dodaje Kierzkowska.

Czytaj więcej

Skomentuj