Urządzenia gromadzące wodę, usuwanie azbestu i przyłączenie budynku do kanalizacji. Do końca maja mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie do tego rodzaju inwestycji.

– Naprawdę warto pomyśleć o wybudowaniu na terenie swojej nieruchomości urządzenia do zatrzymania deszczówki. Podlewanie nią roślin na posesji znacząco zmniejszy rachunki za wodę. Natomiast zatrzymanie wód roztopowych – np. przez budowę studni chłonnych, ogrodów deszczowych, oczek wodnych czy zbiorników retencyjnych – zapobiegnie przesuszaniu gruntu i poprawi mikroklimat w najbliższym otoczeniu. To ważne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, dlatego chcemy umożliwić takie inwestycje jak największej liczbie mieszkańców – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Z dotacji na budowę inwestycji ekologicznych w Warszawie korzystają osoby fizyczne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, przedsiębiorcy, itp.

Stolica ogłosiliśmy właśnie dodatkowy nabór wniosków (potrwa do 31 maja 2021 r.) na inwestycje realizowane w tym roku.

Złapać deszczówkę

Miasto udzielamy dotacji na budowę:

  • urządzeń retencyjno-rozsączających – instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne;
  • zbiorników retencyjnych – szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych.

Dotacja wynosi do 80 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4000 zł dla osób fizycznych i 10 tys. zł dla pozostałych wnioskodawców.

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100 proc. kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. – Azbest to jedna z dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na Ziemi. Niestety, swojego czasy był powszechnie używany w budownictwie. Na dachach domów do dziś zalegają takie rakotwórcze płyty. Apelujemy,  by jak najszybciej je usunąć i wymienić na inne, bezpieczne dla środowiska i zdrowia – dodaje Justyna Glusman.

Kanalizacja zamiast szamba

Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z dotacji do likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać 4 000 zł.

Czytaj więcej

Skomentuj