Warszawa utworzyła zupełnie nowy mechanizm pozyskiwania funduszy na rozwój terenów zieleni w mieście. Zielony Fundusz to platforma współpracy z coraz szerszym gronem przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy.

– Zrównoważony rozwój Warszawy leży w interesie wszystkich mieszkańców stolicy. Wspólnie budujemy miasto, w którym można żyć w ścisłym kontakcie z naturą i oddychać czystym powietrzem – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Niestety, od pewnego czasu coraz mocniej redukuje się budżety samorządów, zabiera kolejne środki z których moglibyśmy finansować inwestycje. Dlatego cieszymy, że coraz więcej firm bierze na siebie współodpowiedzialność za zrównoważony rozwój miejsc, które są im bliskie. Z myślą o nich uruchamiamy Zielony Fundusz – dodaje.

Zielony Fundusz

Zielony Fundusz umożliwia przedsiębiorstwom wsparcie ekologicznych inicjatyw miasta, takich jak programy “Milion drzew dla Warszawy” czy “Zielone Ulice”. Mechanizm ten pozwoli im także na realizację własnych pomysłów na zazielenienie stolicy, które przyczynią się do rozwoju przestrzeni do wypoczynku dla mieszkańców, zwiększenia różnorodności biologicznej w mieście czy wsparcia ogrodnictwa miejskiego.

– Celem Funduszu jest także zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój miasta, budowanie poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za miejską przestrzeń. Im będzie ona bardziej zielona, tym bardziej atrakcyjna i korzystna dla zdrowia – mówi Justyna Glusman, dyrektorka i koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju. – To projekt nowoczesny i innowacyjny, dzięki któremu znajdziemy się w gronie innych dużych światowych metropolii, które szukają różnych źródeł finansowania proekologicznych działań – dodaje.

Tworząc Zielony Fundusz, stolica dołączyła do największych metropolii świata, takich jak Nowy Jork, Londyn, Kopenhaga czy Paryż, które z powodzeniem realizują podobne inicjatywy.

Środki pozyskiwane w ramach Zielonego Funduszu będą zasilać budżet m.st. Warszawy. Przydzielony im odrębny obszar funkcjonalny umożliwi ich wydatkowanie wyłącznie w obszarze Zielonego Funduszu. Z darczyńcami zawierane będą stosowne porozumienia, w których jasno określony będzie cel przeznaczenia środków.

Pierwsza umowa podpisana

Pierwsza umowa w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy została podpisana z końcem września. Pierwszym partnerem miasta została firma innogy Polska z Grupy E.ON.

– Podjęcie współpracy z innogy Polska z Grupy E.ON. w ramach Zielonego Funduszu wpisuje się w realizację celów, jakie wyznaczyła sobie Warszawa, działając na rzecz zapobiegania i adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Planujemy wspólnie rozbetonować miasto w kilku wybranych lokalizacjach, zwiększając tym samym powierzchnię biologicznie czynną w stolicy. Działania te wpiszą się w realizację założeń AdaptCity– warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

innogy Polska z Grupy E.ON, od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Firma oferuje mieszkańcom Warszawy zróżnicowane formy edukacji ekologicznej, w tym m.in. Clean Art Festival i Zero Emission Store, podnoszące temat czystego powietrza, czy skierowany do szkół program Liczę się z energią oraz EKOenergia na Start, umożliwiający realizację oddolnych pomysłów.

– Uważamy, że zrównoważony rozwój stolicy jest bardzo ważny, cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tworzeniu czystego i zdrowego otoczenia do życia mieszkańców Warszawy – mówi Andrzej Modzelewski, prezes innogy Polska z Grupy E.ON.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację działań i realizację projektów w ramach Zielonego Funduszu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Czytaj więcej

Skomentuj