Warszawski urząd miejski poinformował, że postanowienia ostatniego rozporządzenia o selektywnej zbiórce odpadów wejdą w życie w stolicy dopiero po 1 stycznia 2019 r.

Zmiany zaczną planowo obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i wejdą w życie dopiero po zawarciu nowych, odpowiednio zmodyfikowanych umów – zapowiada warszawski ratusz.

Po wprowadzeniu zasad wskazanych w rozporządzeniu mieszkańcy Warszawy będą zobowiązani do segregowania dwóch nowych dla tego regionu frakcji: papier i bio. W związku z tym do punktów odbioru odpadów zostaną dodane dwa kolejne pojemniki – niebieski i brązowy.

Obecnie na terenie stolicy zbierane są trzy frakcje odpadów: segregowane “suche” (worek/pojemnik czerwony), zmieszane odpady komunalne (worek/pojemnik czarny) i szkło (worek/pojemnik zielony).

– Musimy mieć na uwadze konieczność osiągnięcia wymaganych prawem unijnym poziomów odzysku – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Warszawa planuje prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zachęcających mieszkańców gminy do selektywnej zbiórki odpadów, tak, aby w kolejnych latach zwiększać selektywną zbiórkę odpadów, a tym samym móc osiągać coraz wyższe wymagane poziomy recyklingu.

Poziom recyklingu w Warszawie dla frakcji papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w 2016 r. wyniósł 19,9 proc.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj