Odnawialne Źródła Energii były tematem warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Regionalną Wielkopolską Izbe Rolno-Przemysłową w dniach 5-7 października 2009 dla przedstawicieli samorządów powiatowych oraz służb doradczych z województwa wielkopolskiego.

Inicjatorem warsztatów był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w związku z rosnącym znaczeniem OŹE i zainteresowaniem potencjalnych inwestorów w tę dziedzinę, szczególnie na obszarach wiejskich.

W warsztatach wzięło udział ponad 70 osób ze wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego. Przedmiotem szkolenia były miedzy innymi takie tematy, jak: budowa biogazowi i farm wiatrowych, energia wód i geotermia na obszarze Wielkopolski, energetyczne wykorzystanie biomasy.

Uczestnicy  zapoznawali się z zagadnieniami podczas wykładów teoretycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady specjalistów-pasjonatów jak temat elektrowni wodnych realizowany przez Grzegorza Jackiewicza (Glen Dimplex Polska Sp. z o.o). Elementem warsztatów była też wizyta studyjna na Składowisku Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie, gdzie uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem składowiska odpadów,  pozyskiwaniem biogazu i wytwarzaniem z niego energii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się „Laboratorium Energii Odnawialnej” z miniaturowymi wiatrakami i solarami, z miernikami wytwarzanego prądu.

       

Warsztaty zakończyły się rozdaniem certyfikatów w trakcie uroczystej kolacji. Certyfikaty w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wręczała Alicja Nowak z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z przedstawicielem Izby – Ewą Marciniak.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj