Twórcy aplikacji WasteMaster wprowadzili w ostatnich miesiącach nowe technologie do gospodarki odpadami w Polsce. Teraz korzystają z nich, aby usprawnić odbiór odpadów remontowo-budowlanych. Spółka WasteMaster rozwija współpracę z firmami z branży odpadowej: uruchomiła usługę, która ułatwi im pozyskanie klientów.

Tylko w 2019 r. podczas prac budowlanych i remontowych powstało prawie 3 miliony ton odpadów, a sektor budowlany znalazł się na 5. miejscu w Polsce wśród branż pod względem ilości wytworzonych odpadów.

Powyższe dane GUS i odczuwany przez branżę odpadową niezmienne bardzo duży popyt na kontenery do wywozu gruzu i odpadów budowlanych potwierdzają, że budownictwo to dla firm z rynku odpadowego duży, ale przy tym wysoko konkurencyjny rynek. Dlatego zespół WasteMaster zaproponował nowe rozwiązanie dla firm gospodarujących odpadami budowlano-remontowymi.

Nowa usługa skokowo poprawia pozycję rynkową szczególnie mniejszych i średniej wielkości firm z branży. Jest ona pokłosiem działalności spółki od debiutu w październiku 2020 r. W ramach swojego pierwszego projektu – internetowej platformy do obrotu odpadami – WasteMaster zyskał już ponad 20 tys. użytkowników. Z tego już niemal 800 to firmy z branży gospodarki odpadami, których łączną liczebność szacuje się na 5–6 tys. firm.

Z narzędzi spółki WasteMaster korzysta więc już co ósma firma z rynku odpadowego. Obecnie zyskały one nowe rozwiązanie.

Jak zapewnić napływ ofert?

Pierwszym sektorem branży odpadowej, której zaoferowano nową ofertę, są firmy oferujące kontenery na odpady budowlane. Rozwiązanie opiera się na bezpośredniej współpracy branżowców z WasteMaster z firmami z rynku odpadowego w pozyskiwaniu i realizacji zleceń na utylizację odpadów – w tym remontowo-budowlanych.

To usługa „Kupuj z WasteMaster”, która zapewnia dostęp do bieżących informacji o możliwości zawarcia transakcji na rynku odpadowym. Spółka zapewnia firmom odpadowym dostęp do bazy zamówień pozyskiwanych przez WasteMaster. Współpraca możliwa jest na terenie całej Polski, zarówno na niewielkich rynkach lokalnych, jak i w dużych miastach czy na większych obszarach.

– Oferujemy firmom z rynku odpadowego nowy kanał współpracy, niezależny od naszego pierwszego narzędzia, czyli internetowej platformy WasteMaster. Postawiliśmy na partnerskie zasady we wspólnej obsłudze odbioru odpadów budowlanych. Mniejsi i średni gracze wzmacniają dzięki temu swoją konkurencyjność na lokalnych rynkach. Do każdego przedsiębiorstwa podchodzimy indywidualnie, dostosowując ilość i typ zamówień oraz ceny do jego możliwości – mówi Krzysztof Kowalski, lider projektu w zakresie gospodarki odpadami w WasteMaster.

W planach twórców WasteMaster na najbliższy czas jest poszerzenie zakresu współpracy z firmami utylizującymi kolejne frakcje odpadów. Na początku będzie to złom, a następnie – zużyte opony.

Jak to działa? Współpraca na jasnych zasadach

Współpraca w ramach usługi „Kupuj z WasteMaster” dla odpadów budowlanych polega w tej chwili na odbiorze w kontenerach o różnej pojemności oraz big bagach. Współpraca dotyczy detalicznych i hurtowych ilości odpadów. WasteMaster dba o napływ zleceń do firmy odpadowej i ustala z wytwórcami odpadów (m.in. firmami remontowymi lub właścicielami nieruchomości) szczegóły odbioru oraz możliwą zawartość kontenerów na podstawie wcześniejszych ustaleń z firmą zapewniającą usługę odbioru odpadów.

Przy nawiązywaniu wspólnej działalności możliwe jest określenie z góry liczby transakcji, którą partnerzy przeprowadzą wspólnie, lub rozliczenie się po wykonaniu określonej ilości zleceń na podstawie wcześniej ustalonej kwoty od kontenera. WasteMaster nie pobiera z góry żadnych opłat od partnerów – wykonawców zleceń, nie kredytuje u nich usług i rozlicza tylko zrealizowane transakcje, płacąc za każdy odpad maksymalnie 1 dzień po jego dostawie. Współpraca nie generuje kosztów stałych i jest elastyczna – w każdej chwili może zostać rozwiązana.

Współpraca z WasteMaster odbywa się na jasnych zasadach. Konkurencyjne ceny oferowane klientom są ustalone wcześniej i dostępne na stronie internetowej. Firma weryfikuje przyszłych kontrahentów pod kątem ich sytuacji finansowej, dzięki czemu transakcje są pewne.

Obecnie WasteMaster prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne wśród firm odbierających odpady remontowo-budowlane i podejmuje współpracę z kolejnymi zainteresowanymi podmiotami z całej Polski, m.in. z województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz pomorskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj