Mimo trudnej sytuacji finansowej edukacja na temat ochrony środowiska jest nadal możliwa. Skąd wziąć pieniądze? O tym już 10 czerwca podczas darmowego webinarium.

Od marca samorządy i przedsiębiorstwa ograniczają działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. W najbardziej obfitym każdego roku w takie wydarzenia czasie nie odbywają się warsztaty, prelekcje ani spotkania mieszkańcami.

Część podmiotów w ogóle nie planuje podejmować takich działań w najbliższym czasie, ale większość ma zamiar działać w ramach ograniczonego, zmodyfikowanego budżetu.

– Wielu z naszych klientów mocno zredukowało środki finansowe, przeznaczone na edukację ekologiczną i promocję projektów, zwiększających świadomość ekologiczną i szuka dodatkowych źródeł finansowania takich przedsięwzięć – powiedziała Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor Działu Edukacji Ekologicznej w firmie Abrys.

– Obecnie mamy kilka możliwości sięgnięcia po dodatkowe środki na tego typu działania. Z czego można skorzystać? – Do zdobycia są m.in. pieniądze z Programu LIFE, a także z norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Można też sięgnąć po środki pochodzące z Wód Polskich oraz z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – dodaje M. Masłowska-Bandosz.

By pomóc zainteresowanym edukacją ekologiczną w realizacji działań przy mocno uszczuplonych budżetach, 10 czerwca firma Abrys organizuje webinarium poświęcone możliwościom uzyskania dofinansowania na prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i promocji przedsięwzięć.

– Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wód Polskich oraz WFOŚiGW w Poznaniu opowiedzą m.in. o programie LIFE, funduszach norweskich, a także o innych możliwościach uzyskania wsparcia na inicjatywy edukacyjne. Udział w webinarium jest bezpłatny, zatem brak środków na edukację, nie stanie się przeszkodą na drodze do uzyskania wiedzy, pozwalającej te pieniądze zdobyć. Zapraszamy serdecznie! – podkreśliła M. Masłowska-Bandosz.

Informacje o webinarium i zapisy na stronie: pieniądze.edukacja.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj