Farmy wiatrowe powstaną na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Pierwsza z nich o mocy ok. 40 MW ruszy za dwa lata. To zakłada umowa między kopalnią i Grupą Energa.

Powołane zostało konsorcjum do realizacji projektu pod nazwą Farma Wiatrowa Przykona. Będzie on realizowany według formuły project finance przez utworzoną w tym celu spółkę celową. Partnerzy obejmą w niej po połowie udziałów.

Farma wiatrowa będzie zlokalizowana na terenach poeksploatacyjnych kopalni, na terenie gminy Przykona. Kopalnia Adamów dysponuje obecnie około 600 ha takich gruntów, docelowo jednak może być to nawet trzykrotnie więcej, gdyż  kopalni przybywa ok. 100 ha zrekultywowanych gruntów rocznie. 

Pierwszy etap budowy zakładający moc ok. 40 MW może zostać zrealizowany w 2012 r. Planowana moc docelowa Farmy Wiatrowej Przykona to 80 MW. Istnieje możliwość budowy dalszych farm na terenach pozostałych odkrywek kopalni Adamów.

Umowa konsorcjum to kolejny krok na drodze realizacji wspólnego projektu. We wrześniu obie strony podpisały list intencyjny.

Realizacja inwestycji będzie możliwa jedynie po uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji środowiskowych. 

Źródło: KBW Adamów

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj