1 / 6

Drzewa w mieście wymagają różnorodnej, specjalistycznej opieki – część z nich boryka się z problemami często niedostrzeganymi „gołym okiem”. Bywa, że piękne, potężne drzewo potrzebuje pomocy, bo ma – dosłownie – zbyt dużo na głowie.

Rozbudowana korona drzewa może być nadmiernie ciężka dla wspierających ją konarów, zwłaszcza gdy posiadają one uszkodzenia obniżające ich wytrzymałość. Cykliczne obserwacje stołecznej zieleni prowadzone przez ogrodników i dendrologów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz wykonywane specjalistyczne badania pomagają nam zdiagnozować drzewa wymagające szczególnej opieki i wdrożyć rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo wokół nich.

W 2020 roku specjaliści ZZW założyli specjalne wiązania na ponad 60 drzewach w całej Warszawie.

Dbają o drzewa i bezpieczeństwo mieszkańców

W ostatnim czasie specjaliści ZZW pomogli dużym drzewom o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które w najbliższych latach, bez naszego wsparcia, mogłyby spowodować realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.

Na podstawie oględzin przeprowadzonych przez specjalistów wytypowane zostały drzewa z występującymi wadami budowy, takimi jak niebezpieczne rozwidlenia grożące wyłamaniami czy wypróchnienia istotnie wpływające na wytrzymałość mechaniczną pnia i konarów drzew. Kolejnym krokiem było wykonanie specjalistycznych badań m.in. z wykorzystaniem tomografu akustycznego.

Prace te zaowocowały powstaniem indywidualnych planów poprawy stanu drzew i bezpieczeństwa ich otoczenia. Na 62 wytypowanych drzewach zastosowano certyfikowane wiązania koron doraźnie zabezpieczające je przed wyłamaniem. Wiązania zamontowano na drzewach trwale wpisanych w otaczającą je przestrzeń miejską, m.in. w Parku Pole Mokotowskie, w Ogrodzie Saskim, Ogrodzie Krasińskich, Parku Rydza-Śmigłego, Parku Chomicza czy Parku Praskim, a także wzdłuż reprezentacyjnych ulic i głównych ciągów komunikacyjnych.

Specjalne wiązania w ochronie koron drzew

Zakładanie wiązań wspomaga naturalne procesy regeneracyjne drzewa i daje czas na uporanie się z problemami, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo dla jego otoczeniu – informuje ZZW. Wyznaczenie drzew do tego typu specjalistycznych zabiegów to efekt wieloetapowej oceny stanu drzewa i możliwości jego zachowania.

Wiązania składają się z liny zamontowanej pomiędzy przewodnikami (głównymi konarami drzewa). To nieinwazyjny sposób ochrony drzew dzięki zastosowaniu specjalnych opasów.

Dwa typy wiązań i indywidualne podejście

Wiązania elastyczne – pozwalają na ruchy korony drzewa, wspomagają naturalne reakcje drzewa i przeciwdziałają możliwości powstania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jednocześnie zabezpieczają je przed wyłamaniami;
Wiązania statyczne natomiast ograniczają w pewnych zakresach ruchy korony, zabezpieczają występujące pęknięcia i umożliwiają ich zarośnięcie tkanką przyranną.
Miejsce, rodzaj i liczba wiązań zastosowanych dla każdego drzewa wyznaczone są indywidualnie.

Specyfika wiązania determinowana jest głównie przez wielkość drzewa – im grubsze konary tym mocniejsza lina. Pamiętajmy jednak, że niedopuszczalne jest stosowanie nieuzasadnionych i zbyt mocnych systemów wiązań, gdyż mogłyby one upośledzić naturalne procesy budowania równowagi dynamicznej w koronach drzew, a w skrajnych przypadkach prowadzić do wystąpienia synergicznego poruszania się związanych przewodników drzewa wywołującego powstanie siły niszczącej pień drzewa (efekt zbliżony do wzmocnienia fali przez nałożenie się fal – interferencję).

Czytaj więcej

Skomentuj